Биофильтр УЗВ, с которым у вас не будет проблем

Створено - 31.05.2020

Биофильтр УЗВ, с которым у вас не будет проблем В предыдущих статьях мы разбирали различные виды биофильтров,   упоминая также о гравийно-песчано-ракушечном биофильтре как о таком, который наиболее точно соответствует природным биофильтрам водных экосистем. Технологической основой биофильтра является его засыпка, которая состоит из мелкого гравия (≈ 10 %), крупного морского песка (≈ 50 %), и мелкой

Обгрунтування необхідності створення географічних інформаційних систем в області екологічного моніторингу водних ресурсів і водних біоресурсів України

Створено - 29.05.2020

Обгрунтування необхідності створення географічних інформаційних систем в області  екологічного моніторингу водних ресурсів і водних біоресурсів України Якість і загальний обʼєм прісної води, як стратегічний ресурс будь якої держави, є основою її існування, розвитку, здоровья населення, запорукою майбутнього процвітання. В Україні запаси прісної води у 8,5 разів менші ніж світові показники (1040 м³/людину). Тому, дбайливе раціональне

Управління біологічними ресурсами природних водойм Києва

Створено - 25.05.2020

Управління біологічними ресурсами природних водойм Києва. В Києві з його  промисловим виробництвом та в умовах значної  щільності  населення відбувається потужне навантаження на водні об’єкти. Засипання окремих водойм, будівництво розвинутої системи мереж із втручанням в водні ресурси міста, а також чисельні забруднення поверхневих і ґрунтових вод руйнують водні екосистеми, їх флору і фауну. Біорізноманіття бідніє щороку.

Екологічний стан водойм Києва

Створено - 25.05.2020

Екологічний стан водойм Києва Антропогенне навантаження на водойми  Києва (≈ 500) пов’язане з постійним забрудненням навколишнього середовища різним сміттям хімічними сполуками , важкими металами, пестицидами, фенолами, синтетичними поверхнево активними речовинами (СПАР), тощо. Водойми (річки, озера, водосховища,  ставки)  пов’язані  із  довкіллям. Умови формування поверхневого та підземного  водного  стоку,   промисловість  та   комунальне господарство впливають на  якість води

Проект створення Державної холдингової компанії (ДХК) “Риба Украни” на базі державних підприємств і бюджетних установ Держрибагентства

Створено - 24.05.2020

Проект створення Державної холдингової компанії (ДХК) «Риба України» на базі державних підприємств та бюджетних установ Держрибагентства Обґрунтування доцільності створення ДХК «Риба України Сучасний стан галузі рибного господарства України можна охарактеризувати як стан повного занепаду, який знаходиться нижче теоретично можливого рівня довгострокового існування. В середині 90 років 20-го століття Україна досягла значних успіхів в розвитку морського

Рыбное хозяйство Болгарии

Створено - 23.05.2020

Рыбное хозяйство Болгарии Анализ рынка Болгарии. Общий макроэкономический срез по рынку. Общее количество экономически активных лиц на данный период в Болгарии составило 3,2 млн. или 46 % населения старше 15 лет. Занятое население по секторам: сельское хозяйство – 7%, промышленность – 36 %, сфера услуг – 57 %. Безработные лица – 12 % от экономически

Проект НПО “Институт экологии Чёрного моря” (для инвесторов)

Створено - 23.05.2020

Проект НПО «Институт экологии Чёрного моря» (для инвесторов) Обоснование необходимости создания НПО «Институт экологии Чёрного моря» как экологической корпорации Планета Земля является для нас домом, потому что у неё нет изолированных отдельных систем. Экологическая ситуация, которая сложилась в бассейне Чёрного моря, является основным фактором продолжительности жизни людей и состояния их здоровья. В данном проекте будут