Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України

Опубліковано at 28.02.2019
1682 0

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України – найстаріша наукова установа загальнозоологічного профілю в Україні. Зоологічні дослідження в Академії наук України запроваджені з самого початку її існування – а саме з 1919 року – створенням “Комітету для виучування фауни України” під керівництвом акад. М.Ф.Кащенка. З ініціативи цього Комітету у травні 1919 р. було створено Зоологічний музей. Ця перша в Україні спеціальна зоологічна установа налічувала тоді 22 співробітники, серед яких були видатні вчені М. Ф. Кащенко, М. М. Воскобойников, В. О. Караваєв

З цих перших кроків і визначаються витоки Інституту зоології, офіційною датою створення якого, після ряду перетворень організаційного порядку, стало 1 серпня 1930 року. Першим директором Інституту став видатний зоолог свого часу Іван Іванович Шмальгаузен, ім’я якого зараз і носить установа.

З дня заснування Інститут став провідним зоологічним центром республіки. Протягом майже всього довоєнного періоду в Інституті зоології крім широкого кола питань пов’язаних з вивченням фауни України, велись дослідження в галузі експериментальної зоології.

В цей період була завершена ціла низка важливих наукових праць різних напрямків зоології: паразитології (О. П. Маркевич), мірмікології (В. А. Караваєв), видані окремими роботами визначники ссавців, птахів, що стало фундаментом для розробок широкого кола різних наукових напрямків зоології. В цей період в Інституті зоології був створений відділ біологічного методу боротьби з шкідниками с/г. Відділ еволюційної морфології хребетних під керівництвом І.І. Шмальгаузена вперше сформулював закон параболічного росту, який дозволив вивчати закономірності індивідуального розвитку та росту тварин. На початку 40-х років в Інституті вже почались розробки в галузі загальної генетики тварин (С. М. Гершензон).

В різні часи інститут очолювали визначні зоологи: акад. Д.К. Третьяков, О.П. Маркевич, В.Г. Касьяненко, П.М. Мажуга, І.Г. Підопличко, В.О. Топачевський. З 1987 р. і по теперишній час Інститут очолює Заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НАН України доктор біологічних наук, професор Ігор Андрійович Акімов.

Сьогодні Інститут зоології – всесвітньо відома зоологічна установа з потужним науковим потенціалом, з відповідною структурою, до складу якої входить 12 наукових відділів, а також

Український Центр кільцювання птахів

Міжвідомча орнітологічна станція (м. Мелітополь)

Координаційний центр CITES

Науково-інформаційний відділ

Наукова бібліотека

Редакція наукового журналу «Вестник зоологии»

Комісія із зоологічної термінології

Центр колективного користування науковими приладами «Animalia»

В Інституті працює 122 науковці, серед них чотири члени-кореспонденти (І. А. Акімов, І. Г. Ємельянов, В. О. Корнєєв, Л. І. Францевич), 18 докторів наук, 69 кандидатів наук.


Наукові дослідження проводяться у таких головних напрямках:

1. Вивчення фауни, еволюційно-морфологічних основ філогенії та систематики тваринного світу України;

2. Розробка наукових основ охорони і раціонального використання ресурсів тваринного світу, проведення його моніторингу в умовах впливу антропогенних факторів;

3. Розробка зоологічних основ захисту і підвищення продуктивності рослин і тварин

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України є головною установою в Україні і однією з провідних установ Європи з вивчення біорізноманітності тваринного світу; є головним у виконанні проекту по розробці та веденню кадастру тваринного світу України. В рамках Загальнодержавної програми науковці інституту беруть участь у створенні наукових засад і формуванні екологічної мережі територій та об’єктів природно заповідного фонду. На виконання закону про створення Національного атласу України (розділ “Екологічний стан природного середовища”) Інститутом виконано всі роботи щодо картування тваринного світу України В напряму збереження та оптимізації природного середовища як середовища існування людини Інститут виконує ряд досліджень на замовлення Київської міської держадміністрації (КМДА) та ряд міжнародних проектів .

Базою для наукових досліджень є унікальні фондові колекції, зібрані кількома поколіннями вітчизняних зоологів і включені до Державного реєстру обєктів, що складають національне надбання. Наукові колекції на кінець 2003 р. нараховують понад 5,8 млн. одиниць зберігання, що об’єднані в 267 колекцій. В них представлені 9 типів з 22 класів, 98 рядів, 773 родин, 45410 видів тварин фауни України і світової фауни. Типові матеріали нараховують 18225 екз, що відносяться до 4117 видів з яких 1568 є голотипами. Колекція гістологічних та анатомо-морфологічних препаратів нараховує 9348 одиниць. Колекція інклюзій рівненського бурштину складає 2050 екз.

Найвагомішими доробками Інституту у вивченні біорізноманітності тваринного світу є монографічна 40- томна серія видань “Фауна України”; видання ряду визначників та монографій в тому числі за рубежем і в співавторстві з провідними зарубіжними науковцями; автентичного перекладу на укр. мову Міжнародного кодексу зоологічної номенклатури; участь в колективних монографіях “Біорізноманіття Карпат”, “Біорізноманіття Дунайського заповідника” “Біорізноманіття о. Джаралгач” тощо. Значним досягненням в природоохранній галузі є підготовка до перевидання “Червоної книги України. Тваринний світ ”, видання серії каталогів “Тварини України під охороною Бернської конвенції, каталогу “Птахи України”, ряду монографій по зоологічному моніторингу територій ПЗФ і антропогенно змінених територій тощо.

Міжнародне співробітництво здійснюється через міжнародні фонди, отримання грантів і виконання спільних державних, міжакадемічних і недержавних проектів.

Інститут готує окремі розділи Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні, Національної доповіді України про збереження біологічного різноманіття, бере участь у розробці законів України про охорону тваринного світу, природно-заповідного фонду, у формуванні національної стратегії збереження та сталого використання біорізноманіття, і у виконанні ряду міжнародних Конвенцій, до яких останніми роками приєдналася Україна. Інститут, як наукова установа, бере участь у підготовці, розробці і впровадженні ряду державних нормативно-правових (законів) та підзаконних актів України.

З 1967 року Інститутом видається науковий журнал “Вестник зоологии” до редакційної колегії якого входять провідні фахівці вищої і найвищої кваліфікації. Щорічно виходять друком 6 номерів журналу і окремі випуски (додатки) до нього.

В Інституті працює аспірантура та докторантура, через яку здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців з різних галузей зоології.

Працює Спеціалізована вчена рада із захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальності 03.00.08 – зоологія.

При Інституті зоології працює Наукова рада з проблеми “Раціональне використання ресурсів тваринного світу в умовах інтенсивного природокористування” (голова І. А. Акімов) а також три наукових товариства:

Сайт  Інстиуту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України 

Мегалодон

Ветеран галузі рибного господарства

Схожий пост

Розвиток потенціалу, наукова дослідна робота та налагодження партнерської взаємодії в аквакультурі (по матеріалах ФАО2022 р.)

Створено - 18.02.2023 0
Розвиток потенціалу, науково-дослідна робота та налагодження партнерської взаємодії в аквакультурі (по матерыалах ФАО 2022 р.) У підготовленому нещодавно проекті Рекомендацій щодо…

Как восстановить белугу?

Створено - 23.04.2020 0
Как восстановить белугу? Конец прошлого столетия ознаменовался тотальным «разгромом» богатейших запасов осетровых рыб Чёрного моря. Биотехнология искусственного воспроизводства осетровых рыб…

Обгрунтування необхідності створення географічних інформаційних систем в області екологічного моніторингу водних ресурсів і водних біоресурсів України

Створено - 29.05.2020 0
Обгрунтування необхідності створення географічних інформаційних систем в області  екологічного моніторингу водних ресурсів і водних біоресурсів України Якість і загальний обʼєм…

Що робити новому керівництву Держрибагентства для забезпечення сталого розвитку галузі рибного господарства України (Частина 12 – галузева наука)

Створено - 18.05.2020 0
Що робити новому керівництву Держрибагентства для забезпечення сталого розвитку галузі рибного господарства України (Частина 12 – галузева наука) Досягнення сталого…