Наказ про проведення громадської експертизи Держрибагентства за період 2022-2023 рр.

Опубліковано at 09.02.2024
387 0

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО
МЕЛІОРАЦІЇТА РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
від ______________ 20 ___ р. Київ №________
Про проведення громадської
експертизи Держрибагентства
Відповідно до Положення про Державне агентство України з розвитку
меліорації, рибного господарства та продовольчих програм, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 895 (із
змінами), пункту 4 Порядку сприяння проведенню громадської експертизи
діяльності органів виконавчої влади (далі – Порядок), затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року № 976,
на підставі запиту Громадської ради при Державному агентстві розвитку
меліорації, рибного господарства та продовольчих програм (далі –
Громадська рада) від 31.01.2024 №27/4 на проведення громадської
експертизи,
НАКАЗУЮ:
1. Провести громадську експертизу діяльності Державного агентства
меліорації та рибного господарства (далі – Держрибагентство) за
2022 – 2023 роки.
2. Затвердити заходи, пов’язані з підготовкою матеріалів для проведення
громадської експертизи діяльності Держрибагентства за 2022-2023 роки, що
додаються.
3. Утворити робочу групу з проведення громадської експертизи із
залученням представників Громадської ради та структурних підрозділів
Держрибагентства у складі, згідно з додатком.
4. Визначити начальника Управління організаційної роботи та
документообігу Олену МАТВІЄНКО відповідальною особою за забезпечення
взаємодії з Громадською радою, у зв’язку з надходженням запиту на
проведення громадської експертизи.
5. Управлінню організаційної роботи та документообігу (Матвієнко О.) :
1) протягом трьох робочих днів довести до відома Громадської ради цей
наказ;
2
2) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному вебсайті
Держрибагентства протягом трьох робочих днів з моменту його видання;
3) протягом семи робочих днів розмістити на вебсайті Держрибагентства
інформацію про надходження запиту щодо проведення громадської
експертизи.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Т.в.о Голови Ігор КЛИМЕНОК
ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД
Сертифікат
3FAA9288358EC00304000000B71335006792B200
Підписувач Клименок Ігор Михайлович
Дійсний з 15.02.2023 0:00:00 по 14.02.2025 23:59:59
Державне агентство меліорації та рибного господарства України
Н4В”HВВ’Жw#m#О
№ 57 від 07.02.2024
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства
меліорації та рибного господарства
від __________ 2024 року № ______
ЗАХОДИ,
пов’язані з підготовкою матеріалів для проведення громадської експертизи діяльності
Держрибагентства за 2022 – 2023 роки

з/п
Найменування заходу Відповідальний структурний
підрозділ
Термін
виконання
1. Опублікування на офіційному вебсайті Держрибагентства інформації про
надходження запиту щодо проведення громадської експертизи, наказу та
заходів, пов’язаних з підготовкою матеріалів для проведення громадської
експертизи
Управління організаційної роботи та
документообігу
до 08.02.2024
2. Доведення до відома Громадської ради наказ Держрибагентства «Про
проведення громадської експертизи Держрибагентства»
Управління організаційної роботи та
документообігу
до 09.02.2024
3. Підготовка документів та матеріалів та/або завірених в установленому порядку їх копій:
3.1. Річні звіти про виконання роботи Держрибагентством за 2022-2023 роки Управління об’єктів державної
власності та стратегічного розвитку
01.03.2024
3.2. План реформування рибного господарства України та інформація про
підстави його розробки
Управління об’єктів державної
власності та стратегічного розвитку
01.03.2024
3.3. Звіти про промисловий вилов водних бiopecypciв у 2022 -2023 роках Департамент організації використання
водних біоресурсів, аквакультури та
наукового забезпечення
01.03.2024
3.4. Звіти про відтворення (зариблення) водних бiopecypciв у 2022 -2023 роках Департамент організації використання
водних біоресурсів, аквакультури та
наукового забезпечення
01.03.2024
4. Документи по приватизації:
2
4.1. Перелік державних об’єктів рибного господарства України, які були
передані Фонду державного майна України у 2022-2023 роках
Управління об’єктів державної
власності та стратегічного розвитку
01.03.2024
4.2. Підстави для передачі державних об’єктів рибного господарства України
на приватизацію Фонду державного майна України у 2022-2023 роках
(обґрунтування, рішення, висновки тощо) (ДП «Іркліївський
риборозплідник рослиноїдних риб», ДП «Укррибпроект»)
Управління об’єктів державної
власності та стратегічного розвитку
01.03.2024
5. Документи, які розглянуті та затверджені на НПР на 2022-2023 роки:
5.1. Наукові обґрунтування
5.2. Проекти лімітів спеціального використання водних бiopecypciв Департамент організації використання
водних біоресурсів, аквакультури та
наукового забезпечення
01.03.2024
5.3. Проєкти режимів рибогосподарської експлуатації водних об’єктів (змін до
них) та відповідні наукові обґрунтування
Департамент організації використання
водних біоресурсів, аквакультури та
наукового забезпечення
01.03.2024
6. Документи, якi стосуються СТРГ (Спеціальних товарних рибних господарств):
6.1. Перелік чинних СТРГ по областях станом на 31.12.2023 рік Департамент організації використання
водних біоресурсів, аквакультури та
наукового забезпечення
01.03.2024
6.2. Перелік скасованих та погоджених (нових) Режимів СТРГ по областях за
2022-2023 роки
Департамент організації використання
водних біоресурсів, аквакультури та
наукового забезпечення
01.03.2024
6.3. Інформація про кількість та які подання територіальних органів на
скасування Режимів СТРГ підготовлені за результатами перевірок
Департамент організації використання
водних біоресурсів, аквакультури та
наукового забезпечення
01.03.2024
6.4. Перелік Режимів СТРГ яких скасовано i які подання територіальних
органів на скасування Режимів СТРГ підготовлено за результатами
перевірок суб’єктів рибного господарства
Департамент організації використання
водних біоресурсів, аквакультури та
наукового забезпечення
01.03.2024
6.5. Звіти про обсяги вселення та вилову водних бiopecypciв по СТРГ (планова
та фактична за 2022-2023 роки)
Департамент організації використання
водних біоресурсів, аквакультури та
наукового забезпечення
01.03.2024
6.6. Копії листів до прокуратури або судових органів стосовно позиції
Держрибагентства щодо необхідності надання у користування
рибогосподарських водних об’єктів для СТРГ
Департамент організації використання
водних біоресурсів, аквакультури та
наукового забезпечення;
Юридичний департамент
01.03.2024
3
6.7. Реєстр судових рішень за участю Держрибагентства по питаннях
діяльності СТРГ. Стан виконання Рішення Харківського окружного
адміністративного суду від 11.07.2023 року (справа № 520/10283/23) щодо
виконання вимог ст. 13 ЗУ «Про тваринний світ»
Юридичний департамент;
Департамент організації використання
водних біоресурсів, аквакультури та
наукового забезпечення
01.03.2024
7. Інформація про:
7.1. Загальну чисельність працівників Держрибагентства станом на 31.12.2023
рік
Управління персоналу та
професійного розвитку
01.03.2024
7.2. Витрати на утримання апарату Держрибагентства у 2022 – 2023 роках Управління фінансів, бухгалтерського
розвитку та звітності
01.03.2024
8. Інформація щодо подання Управління Державного агентства меліорації та
рибного господарства в Харківській області на скасування Режиму
рибогосподарської експлуатації Великобурлуцького водосховища
Харківської області та Наказу Держрибагентства про скасування
зазначеного Режиму для проведення громадської антикорупційної
експертизи нормативно-правових актів, розроблених Держрибагентством
за період 2022-2023 роки
Департамент організації використання
водних біоресурсів, аквакультури та
наукового забезпечення
01.03.2024
9. Інформація про:
9.1. Про здійснення Держрибагентством моніторингу внутрішнього i
зовнішнього ринку рибної продукції, державного регулювання
внутрішнього ринку рибної продукції за період 2022-2023 роки
Управління об’єктів державної
власності та стратегічного розвитку
01.03.2024
9.2. Залучення в період 2022-2023 роки міжнародної технічної допомоги в
рибогосподарський комплекс України
Відділ міжнародного співробітництва 01.03.2024
9.3. Участь Держрибагентства у розробленні та здійсненні з нарощування
експортного потенціалу рибної галузі, відновлення традиційних та
освоєння нових ринків збуту продукції у 2022-2023 роках
Департамент організації використання
водних біоресурсів, аквакультури та
наукового забезпечення;
Відділ міжнародного співробітництва;
Управління об’єктів державної
власності та стратегічного розвитку
01.03.2024
10. Документи, які стосуються аквакультури:
10.1. Інформація про кількість зареєстрованих суб’єктів аквакультури станом на
31.12.2023
Департамент організації використання
водних біоресурсів, аквакультури та
наукового забезпечення
01.03.2024
4
10.2. Інформація про обсяг виробленої рибопродукції аквакультури у 2022 –
2023 роках
Департамент організації використання
водних біоресурсів, аквакультури та
наукового забезпечення
01.03.2024
10.3. Інформація про стан підготовки Порядку рибогосподарської меліорації,
Порядку надання дозволів на днопоглиблювальні роботи в
рибогосподарських водних об’єктах
Департамент організації використання
водних біоресурсів, аквакультури та
наукового забезпечення
01.03.2024
10.4. Інформація про стан розробки Програм розвитку рибного господарства по
регіонах України станом на 31.12.2023 рік
Департамент організації використання
водних біоресурсів, аквакультури та
наукового забезпечення
01.03.2024
11. Інформація про врахування Держрибагентством пропозицій та
рекомендацій Громадської ради та її членів щодо вдосконалення
законодавчих та нормативно-правових актів у 2022-2023 роках.
Юридичний департамент;
Управління організаційної роботи та
документообігу
01.03.2024
12. Звіти про роботу за 2022-2023 роки (із зазначенням інформації про чисельність працівників підрозділу, заходи підрозділу щодо
забезпечення сталого розвитку рибного господарства):
12.1. Управління організації використання водних біоресурсів Департамент організації використання
водних біоресурсів, аквакультури та
наукового забезпечення
01.03.2024
12.2. Відділ регулювання рибальства та державного нагляду (контролю) Департамент організації використання
водних біоресурсів, аквакультури та
наукового забезпечення
01.03.2024
12.3. Відділ охорони водних біоресурсів Департамент організації використання
водних біоресурсів, аквакультури та
наукового забезпечення
01.03.2024
12.4. Відділ наукового забезпечення та нормативів спеціального використання
водних біоресурсів
Департамент організації використання
водних біоресурсів, аквакультури та
наукового забезпечення
01.03.2024
12.5. Відділ аквакультури Департамент організації використання
водних біоресурсів, аквакультури та
наукового забезпечення
01.03.2024
12.6. Відділ іхтіології та контролю за середовищем існування Департамент організації використання
водних біоресурсів, аквакультури та
наукового забезпечення
01.03.2024
12.7. Відділ стратегічного розвитку та планування Управління об’єктів державної
власності та стратегічного розвитку
01.03.2024
5
12.8. Сектор з питань запобігання корупції Сектор з питань запобігання корупції 01.03.2024
12.9. Відділ міжнародного співробітництва Відділ міжнародного співробітництва 01.03.2024
12.10. Відділ флоту рибної промисловості Відділ флоту рибної промисловості 01.03.2024
Начальник Управління організаційної роботи та документообігу Олена МАТВІЄНКО
ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД
Сертифікат
3FAA9288358EC00304000000B71335006792B200
Підписувач Клименок Ігор Михайлович
Дійсний з 15.02.2023 0:00:00 по 14.02.2025 23:59:59
Державне агентство меліорації та рибного господарства України
Н4В”HВВ’Жw#m#О
№ 57 від 07.02.2024
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства
меліорації та рибного
господарства України
_____ _________________№_______
СКЛАД
робочої групи з проведення громадської експертизи Держрибагентства
Голова робочої групи:
1. Скарлат Віктор
Петрович
Голова Громадської ради при Держрибагентстві;
Заступник голови
робочої групи:
2. Зінченко Андрій
Миколайович
Заступник директора департаменту – начальник
управління організації використання водних
біоресурсів Департаменту організації
використання водних біоресурсів, аквакультури та
наукового забезпечення Держрибагентства;
Члени робочої групи:
3. Агарков Іван
Володимирович Голова “Комітету з аквакультури”;
4. Бойко Ярослав
Борисович
Заступник голови Громадської ради при
Держрибагентстві;
5. Депа Роман Іванович Голова “Комітету протидії корупції”;
6. Златогорський
Олександр Євгенович
Заступник начальника відділу організаційної
роботи взаємодії із ЗМІ та роботи з громадськістю
Управління організаційної роботи та
документообігу Держрибагентства;
7. Коцур Альона
Ігорівна
Головний спеціаліст відділу правового
забезпечення діяльності Юридичного
департаменту Держрибагентства;
8. Крачок Олександр
Васильович Голова “Комітету з промрибальства”;
9. Лемак Михайло
Степанович
Начальник Управління об’єктів державної
власності та стратегічного розвитку
Держрибагентства;
10. Матвієнко Олена
Володимирівна
Начальник Управління організаційної роботи та
документообігу Держрибагентства;
11. Новіков Олег
Володимирович
Завідувач Сектору з питань запобігання корупції
Держрибагентства;
12. Новіцький Роман
Олександрович
Голова “Комітету з рекреаційного рибальства,
науки, міжнародних відносин”;
13. Ногарєв Олексій
Вадимович
Заступник директора департаменту – начальник
управління наукового забезпечення, іхтіології та
аквакультури Департаменту організації
використання водних біоресурсів, аквакультури та
наукового забезпечення Держрибагентства;
14. Прокопенко Марина
Василівна
Начальник відділу узагальнення інформації та
простежуваності водних біоресурсів та ведення
реєстру рибогосподарських водних об’єктів
управління організації використання водних
біоресурсів Департаменту організації
використання водних біоресурсів, аквакультури та
наукового забезпечення Держрибагентства;
15. Черемісін Сергій
Олександрович
Голова “Комітету по СТРГ”;
Секретар робочої
групи:
16. Панькова Валентина
Володимирівна

Мегалодон

Ветеран галузі рибного господарства

Схожий пост

Що робити новому керівництву Держрибагентства для забезпечення сталого розвитку рибного господарства України (Частина 13 – інвестиційна привабливість рибогосподарських підприємств (проекти)

Створено - 19.05.2020 0
Що робити новому керівництву Держрибагентства для забезпечення сталого розвитку галузі рибного господарства України (Частина 13 – інвестиційна привабливість рибогосподарських підприємств …

Умови сталого розвитку галузі рибного господарства України (Частина 2 – мета, цілі, пріорітети, підходи, прогнози)

Створено - 28.11.2020 0
  Умови сталого розвитку галузі рибного господарства України (Частина 1 – мета, цілі, пріорітети, підходи, прогнози) Мета та стратегічні цілі…

Що робити новому керівництву Держрибагентства для забезпечення сталого розвитку рибного господарства України (Частина 2 – рибопромисловий флот)

Створено - 15.05.2020 0
Що робити новому керівництву Держрибагентства для забезпечення сталого розвитку галузі рибного господарства України (Частина 2 – рибопромисловий флот) Законодавча база…

Яка законодавча та нормативно-правова база потрібна галузі рибного господарства України

Створено - 07.04.2020 0
Яка законодавча та нормативно-правова база потрібна галузі рибного господарства України Галузь рибного господарства України взимку та навесні 2020 р. залишилася…