Проєкт створення “Транснаціональної рибної корпорації” (Частина 3)

Створено - 22.10.2023

Характеристика рибопродукції ТРК  Товарна риба  Основні види риб, які вирощуватиме, виловлюватиме та перероблятиме ТРК можуть бути поділені на такі основні групи: – Прісноводні види риб, які вирощуватимуться в аквакультурі, виловлюватимуться в континентальних водоймах України, а також вирощуватимуться в Установках замкнутого водопостачання (УЗВ). – Морські види риб, що вирощуватимуться в умовах марікультури, види риб, які виловлюватимуться на промислі,

Проєкт створення “Транснаціональної рибної корпорації” (Частина 2)

Створено - 22.10.2023

 Транснаціональна рибна корпорація  Рибопромислова інфраструктура  Управляюча компанія ТРК ТРК – це холдинг до складу якого входитимуть різноманітні незалежні рибогосподарські підприємства які матимуть статус юридичних осіб. Місце розташування – Київ. Така схема розбудови найбільш доцільна у зв’язку з тим, що ці рибогосподарські підприємства будуть віддалені один від одного на значні відстані і працюватимуть за різноманітними за змістом виробничими

Проєкт створення Транснаціональної рибної корпорації (Частина 1)

Створено - 22.10.2023

Резюме  проєкту створення в Україні  “Транснаціональної рибної корпорації”  Назва підприємства – «Транснаціональна рибна корпорація”. Організаційно-правова форма – корпорація. Форма власності – акціонерне товариство. Регіон – Україна (на першому етапі). Тип проєкту – створення у рамках Транснаціональної рибної корпорації потужних повносистемних рибогосподарських, рибопромислових, рибопереробних комплексів з допоміжними підприємствами, які матимуть незалежний цикл виробництва рибопродукції, з глибокою її переробкою, збереженням

Проєкт модернізації галузі рибного господарства України до 2030 р. (ідеологічні засади) (Частина 4)

Створено - 17.10.2023

Основним критерієм інвестиційної привабливості підприємств рибного господарства України для нового типу стратегічних інвесторів – є спроможність підприємств галузі отримувати в перспективі значні прибутки за рахунок найбільш ефективної реалізації вкладених інвестором фінансів, активної участі в управління підприємствами та мінімізації можливих ризиків (це є запорукою того, що в перспективі галузь рибного господарства зможе впевнено досягнути високого рівня конкурентоспроможності на вітчизняному

Проєкт модернізації галузі рибного господарства України до 2030 р. (ідеологічні засади) (Частина 3)

Створено - 17.10.2023

Парадигми  модернізації галузі рибного господарства України до 2030 р.  Організаційна структура галузі  Проєкт модернізації рибного господарства України  (концепція) розроблений як основний ідеологічний документ модернізації та документ стратегічного планування галузі на період до 2030 р. з комплексом пріоритетних поглядів на цілі, завдання та основні напрямки державної економічної політики в області розвитку рибного господарства України з визначенням відповідних об’єктивних параметрів

Проєкт модернізації галузі рибного господарства України до 2030 р. (ідеологічні засади) (Частина 2)

Створено - 17.10.2023

Закон України “Про загальнодержавну програму відновлення рибопромислового флоту України”” Обгрунтування необхідності розробки Закону України “Про загальнодержавну програму відновлення рибопромислового флоту України”. В найближчі десятиліття розвиток галузі рибного господарства України не зможе досягти рівня, при якому країна лише за рахунок розвитку власної аквакультури та марикультури зможе забезпечити продовольчу безпеку і незалежність держави в секторі рибопродукції.  Без відновлення

Проєкт модернізації рибного господарства України до 2030 р. (ідеологічні засади) (Частина 1)

Створено - 17.10.2023

ПРОЄКТ  МОДЕРНІЗАЦІЇ ГАЛУЗІ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ДО 2030 р. Преамбула Концепція «Проєкту модернізації галузі рибного господарства України до 2030 р.» розроблена Громадською організацією «Спілка ветеранів рибного господарства України» в якості законодавчої ініціативи та реальних виробничих пропозицій. Базові законодавчі документи, на підставі яких було розроблено цей проєкт: «Конституція України», Водний кодекс України від 06. 06. 1996 р. № 213/95