Годування коропів (Частина 51)

Опубліковано at 15.05.2023
536 0

Годування коропів (Частина 51)

Практика застосування стартових комбікормів для годування личинок коропа в індустріальних умовах дозволила знайти цікаве явище. На стадії переходу від предличинок до личинок на початку їх активного харчування деякі комбікорми виявляють відлякуючі (репелентні) властивості. У спеціальних дослідженнях було встановлено, що ця репелентність обумовлена хімічною природою деяких компонентів, таких як рибне борошно, БВК, пшеничні висівки та інші, що призводить до зниження активності харчування личинок.

Як наслідок, відбувається уповільнення зростання риб та погіршення продуктивної дії комбікорму. У сві час було розроблено оригінальний спосіб ранньої адаптації личинок коропа до хімічного фону їжі, заснований на особливостях сприйняття хімічних речовин кормами органами нюху коропа в період ембрі. Його застосування сприяє швидшому звиканню личинок до хімічних сигналів корму, що після вилуплення підвищує активність його споживання.

В результаті відбувається прискорення зростання личинок та зниження їх смертності. Сутність способу полягає у подачі у воду інкубаційних апаратів певної кількості екстракту стартового комбікорму. Легкорозчинні речовини, що містяться в екстракті, проникають через оболонку ікринки і починають сприйматися органом нюху ембріона на початковому етапі його функціонування.

В силу цього організм коропа ще в ембріональному періоді звикає до хімічних властивостей комбікорму, пристосовується до нього і після вилуплення, переходячи до активного харчування, вже не сприймає його хімічні сигнали як щось чуже і страшне.

Цей спосіб може бути реалізований двома шляхами. Перший, що дає найбільший ефект, застосовується при інкубації ікри в апаратах і продовжується при витримуванні личинок у лотках до переходу на зовнішнє харчування. Другий – обмежує час адаптації личинок періодом інкубації ікри в апаратах та закінчується в момент пересадки личинок у лотки.

Він дає дещо менший ефект, ніж перший, і застосовується в умовах, коли проведення процедури адаптації личинок у лотках з будь-яких причин неможливе (відсутність ємностей для екстракту і т.д.).  Обов’язкова умова – використовувати для годування личинок той вид стартового корму, до якого проводилася адаптація. корма в 2,6-2,8 раза.

Рання адаптація личинок коропа до стартового комбікорму рекомендується проводити в заводських умовах під час інкубації ікри в апаратах Вейсу або інших та при витримуванні личинок у лотках.

Використання способу в умовах комбікорму “Еквізо” виявилося у зниженні собівартості 1 млн. личинок на 33% за рахунок збільшення їх маси та виживання. Ефект ранньої адаптації простежувався і при подальшому вирощуванні цьогорічок: спостерігалося збільшення приросту маси риб на 66%, виживання – на 22%, рибопродукції – в 2,9 рази при зниженні витрат комбікорму на 36% (до 1,8). що цей спосіб застосовний і при вирощуванні личинок та молодих товстолобиків, канального сома, осетрових .

Особливості годування цьогорічок коропа. Годування молоді на першому році життя комбікормами має забезпечувати нормальний розвиток та високу інтенсивність росту риб у літній період, накопичення до осені певного запасу поживних речовин та їхню економічну утилізацію під час зимового голодування. Воно має сприяти високій виживаності та збереженню певних ресурсів в організмі для подальшого зростання на другому році життя і одночасно бути економічним.

Однак комбікорми є для риб штучною їжею і через специфічність свого складу не можуть повністю задовольняти потреби коропів в амінокислотах і жирних кислотах, а також у біологічно активних речовинах (вітамінах, ферментах, мікроелементах). Молодь риб, що вирощується у ставках, зазвичай отримує все це з природною їжею. Нами встановлено, що ступінь забезпеченості молоді кормовими організмами (зоопланктоном та зообентосом) не тільки впливає на інтенсивність росту протягом сезону, але й надає чітко виражену післядію на обмін речовин та виживання при зимовому голодуванні і далі в період нагулу на другому році життя.

Сумарно за літо і зиму післядія зниження в раціоні цьогорічок тваринної їжі при годівлі їх комбікормом 110-Б виявилося в скороченні виходу річних від 1 тис. личинок з 69 до 37%. Крім того, від них було отримано на 58% менше продукції. На другий рік у нагульних ставках післядія меншої забезпеченості цьогорічок природною їжею позначилося на уповільненні процесів відновлення зимових втрат, гальмуванні зростання (~ на 10%) та зниженні виживання риб на початку нагульного періоду (-на 15%).

У світлі вищевикладеного у практичній діяльності рибника важливий підбір такої щільності посадки сеголеток у ставки, при якій поряд із застосуванням комбікормів можливе забезпечення молоді достатньою кількістю природної їжі.

Згідно з дослідженнями з вивчення післядії, що надається умовами вирощування цьогорічок (щільність посадки від 30 до 120 тис/га) на фізіологічний стан річників, що перезимували, встановлено, що оптимальною щільністю посадки є 30-45 тис/га.

Вибір рецептів комбікормів для цьогорічок коропа. Перед замовленням комбікормів у виробників необхідний підбір оптимальних розмірів гранул для різних вагових груп. Співвідношення між розміром гранул комбікорму і масою коропів наведено нижче. Для цьогорічок та ремонтного молодняку використовують комбікорми рецептур серії К-110. Їх склад базується на наукових розробках 50-60-х років минулого століття.

У малозміненому вигляді вони дійшли до теперішнього часу. При виконанні цих рецептів допускається довільне поєднання компонентів усередині основних груп кормових засобів без урахування їхньої фізіологічної поживності та потреб риб. У процесі промислового виробництва це, з одного боку, призводить до довільних змін хімічного складу та поживних властивостей комбікормів, з іншого — викликає нашарування негативних факторів, таких як недолік амінокислот, що лімітують незамінні (в основному лізину та метіоніну), мінеральних елементів, а також антипітагельних факторів. . В результаті біологічна поживність білка та продуктивні властивості комбікорму змінюються в широких межах, навіть за умов, що загальний вміст сирого протеїну знаходиться на рівні стандарту. Застосування таких комбікормів у рибництві навіть за забезпечення хорошого зростання молоді під час вегетації нерідко призводить до зниження її резистентності.

Згодом можливі загибель цьогорічок у зимовий період, а також зниження виживання та швидкості зростання риб на другому році життя. Комбікорми цієї серії випускаються у вигляді гранул діаметром 3,2-4,5 мм. Вони призначені для вирощування в ставках цьогорічок коропа масою від 1 до 25 г в умовах моно та полікультури коропа та рослиноїдних риб. У них на 100 г маси повинно бути не менше 26 г сирого протеїну, 2,5 г жиру і 7-9 г сирої клітковини.

В силу описаних особливостей підбору компонентів комбікорму даних рецептур можуть бути недостатньо поживними і здатні забезпечити виробництво зимостійкого посадкового матеріалу тільки в умовах невисокої щільності посадки (20-30 тис/га) при середньому рівні продуктивності коропа 7-13 ц/га та рослиноїдних риб – 5 -8 ц/га. При раціональному нормуванні витрати комбікорму на одиницю приросту маси риб можуть бути в межах 2,8-3,5 од./од.

Комбікормові підприємства, випускають комбікорми вдосконалених рецептур ПКС-86 та ВБС-РЖ. Рецепт ПКС-86 – повнораційний гранульований комбікорм для цьогорічок коропа. Сировинні компоненти в ньому підібрані у співвідношеннях, що повніше задовольняють потреби молоді в поживних речовинах та енергії, ніж комбікорми серії 110.

Комбікорм ПКС-86 у 80-х роках XX століття. Його склад (%): соняшниковий шрот – 25, соєвий шрот – 10, пшениця – 10, ячмінь – 33,5, висівки – 10, рибне борошно – 6, кормові дріжджі – 4, крейда – 1,5.У 100 г комбікорму міститься не менше 26 г сирого протеїну, 3,5 г жиру, 4,8 г золи та 7,5 г клітковини. Випускається як гранул діаметром 2,5-4,5 мм.

Витрати корму на одиницю приросту цьогорічок становлять 2,5-3,3 од., на сумарну продукцію всіх видів полікультури – 1,8-2,5 од. Комбікорм призначений для отримання фізіологічно повноцінного посадкового матеріалу в господарствах з планованим рівнем продуктивності цьогорічок коропа, рівним 12-16 ц/га, та рослиноїдних риб  4-8 ц/га.

Рецепти комбікормів серії ВБС-РЖ – високобілкові збалансовані повнораційні рослинно-тварини з білком покращеної якості. Ці корми виготовляються як гранул діаметром 2,5-4,5 мм. Вони призначені для вирощування в ставках цьогорічок коропа масою від 0,5-1,0 г до 35 г і вище в умовах моно та полікультури з рослиноїдними рибами.  В  них досягнуто оптимальне співвідношення енергії білка і безбілкових джерел у частинах корму, що перетравлюються.

Дані комбікорми є високопоживними та економічними штучними кормами, що забезпечують потенційні можливості зростання молоді в умовах інтенсивних ставкових господарств, високу стійкість цьогорічок при голодуванні під час зимівлі, а також гарну якість річних для виробництва товарних двохрічок.

Збалансованість корму у свій час досягнуто за рахунок присутності 16% БВК-паприну, підвищеної кількості соняшникового шроту та мікроелементних преміксів. Введення преміксів дає можливість повністю замінити рибне борошно паприном без зниження поживних властивостей комбікорму, які виражаються (у разі виключення рибного борошна) у погіршенні фізіологічного стану та підвищенні смертності річників після зимівлі.

Премікс пропонується у двох варіантах:

1) у вигляді суміші мікрокількостей селеніту натрію (0,1 мг/кг корму) та йодиду калію (1-1,5 мг/кг) з наповнювачем (10 г гідролізних дріжджів);

2) 2-5% кормової крупки з відходів філофори – природного джерела селену та йоду.

Висока поживність комбікормів уможливлює їх застосування і при вирощуванні товарних сеголеток коропа. І тут витрати комбікорму становлять 1,5-2,0. Термін зберігання цих комбікормів не повинен перевищувати 2-3 міс. Комбікорми інших рецептур мають близькі поживні властивості, вибір рецепту залежить від наявності на виробництві сировини та її вартості.

Використання комбікормів серії ВБС-РЖ дає можливість отримувати продукцію цьогорічок 12-24 ц/га і більше, а разом із рослиноїдними рибами  19-36 ц/га і вище. Середньосезонні витрати комбікорму на приріст одиниці маси коливаються не більше 1,3-2,8, становлячи середньому 2,5.

Порівняно зі стандартними комбікормами рецептів К-110-1 та ПК-С-86 корми серії ВБС-РЖ забезпечують активніше зростання молоді, її кращу виживання в зимовий період (на 20-40%), а також вищий (на 10- 15%) темп зростання річників другого року життя. При цьому відзначено суттєво менший відхід двохрічок у разі несприятливих умов вирощування.

Практика показала, що застосування комбікормів рецептів ВБС-РЖ доцільно у районах із холодною зимою, а й у півдні, де зимівля йде за підвищених температурах води, викликають виснаження риб. Для досягнення максимального рибоводного ефекту та отримання фізіологічно повноцінного посадкового матеріалу стандартної маси комбікорму слід застосовувати з початку годівлі до кінця.

Використання комбікормів рецептів ВБС-РЖ біологічно та економічно ефективно у високоінтенсивних ставкових господарствах I-VI зон рибництва на тлі технологічної схеми вирощування рибопосадкового матеріалу.

Існує успішний досвід застосування цих комбікормів, додатково збагачених вітамінним преміксом для форелі ПФ-2В, при вирощуванні товарних двохрічок в умовах індустріальних тепловодних господарств.

Важливою умовою високої ефективності комбікормів різних рецептур є обов’язковість їх використання у суворій відповідності до призначення. У рибоводній практиці нерідко не враховують, що рецептури комбікормів призначені для певного виду риб з урахуванням вікових потреб у поживних речовинах та особливостей системи травлення. Це робить їх малоефективними для інших видів та вікових категорій риб.

Так, бажання активізувати зростання цьогорічок коропа високобілковими форелевими комбікормами типу РГМ-5В не чинить ростової дії, адекватної підвищеному рівню протеїну, і подорожчає вартість продукції. Використання кормів цього типу з терміном зберігання, що минув, призводить до зворотного біологічного ефекту. Такий же несприятливий наслідок викликає застосування чисто рослинних комбікормів, призначених для вирощування старших вікових груп коропа або для сільськогосподарських тварин (за винятком курчат), а також кормів з низьким (2%) вмістом рибного борошна.

Дворічки, вирощені з подібних річників, повільніше ростуть, мають знижену резистентність, що на другому році життя призводить в несприятливих умовах до підвищеного відходу.

Для попередження передчасного голодування та відходу молоді в осінній та зимовий періоди рекомендується продовжувати помірне годування риб комбікормами до початку спуску виростних ставків, особливо в умовах підвищеного рівня інтенсифікації, зокрема високої щільності посадки.

(Дивись далі Частину 52)

Мегалодон

Ветеран галузі рибного господарства

Схожий пост

Рибні комбікорми (арахісові, конопляні макухи і шроти, продукти мікробіологічного синтезу) (Частина 22)

Створено - 17.04.2023 0
Рибні комбікорми (арахісові, конопляні макухи та шроти, продукти мікробіологічного синтезу) (Частина 22) Сировина для отримання арахісових макух та шротів – арахісові…