Інкубація ікри осетрових риб (Частина 9)

Опубліковано at 03.04.2023
445 0

 

Інкубація ікри осетрових риб (Частина 9)

Інкубаційні апарати. Для інкубації ікри осетрових використовують спеціальні апарати, що забезпечують рівномірне омивання ікри та підйом її в товщу води. 

Інкубаційний апарат «Осетр» складається з каркасу, двох ємностей із вісьмома інкубаційними ящиками кожна, перекидних ковшів, водоподаючого жолоба, зливних лотків та личинкоприймача. 

Інкубація ікри відбувається у зваженому стані, який забезпечується коливальними рухами рибоводних ящиків за рахунок періодичної подачі води з ковшів, що перекидаються. Після вилуплення предличинки по зливним лоткам надходять у личинкоприймач. Інкубація ікри у вдосконалених безшумних апаратах «Осетр» сприяла більшого виходу передличинок та підвищення їх виживання.

Слід зазначити, що з повним завантаженням інкубаційний апарат “Осетр” вміщує до двох мільйонів запліднених ікринок, але в останні роки, особливо на невеликих осетрових господарствах, використовують модифіковані апарати “Осетр”, розраховані на 2-4 ящика. Крім того, у ряді випадків ефективно розміщення окремих ящиків безпосередньо на басейнах або лотках, в які зі струмом водипотрапляють предличинки, що вилупилися. 

Температура води

(°С)

Норма завантаження ікри (тис. штук)

“Осетр”

на 1 ящик

Вейса

(8 л)

Білуга

100

20

Російський осетр

120

25

Севрюга

200

30

Стерлядь

220

35

У сучасних умовах норми завантаження апарату «Осетр» доцільно зменшити на 30-40%

Витрата води в апаратах встановлюють залежно від їхнього типу. Інтенсивність споживання кисню у процесі ембріонального розвитку суттєво зростає: осетра – у 20–25 разів, севрюги – у 15–27 разів,(у розрахунку на один г – живої маси і на одну ікринку).

Вміст розчиненого вводі кисню має підтримуватися на рівні 7,5 мг/л. Концентрація нижче 6,0 мг/л (80% насичення) призводить до різних відхилень у розвитку (гіпертрофія серця, водянка перикарду та ін.), концентрація кисню 3,0–3,5 мг/л призводить до повної загибелі ембріонів.

Для створення сприятливого кисневого режиму (7,0–9,0 мг/л) необхідно забезпечити збільшення витрат води з 3 л/хв.  до 8 л/хв. на 100 тис. ікринок . на 100 тис. (від стадії подроблення до вилуплення передличинок). 

Для запобігання поразці ікри сапролегніозом використовують ультрафіолетову бактерицидну стерилізацію та терморегуляцію, а також профілактичну обробку відповідними препаратами.

При цьому ефективнішим є метод безперервної обробки малими концентраціями фіолетового «К» (C24H28N3Cl).

Підрахунок відсотка зап ліднення. Для оцінки рибної якості інкубованої ікри підраховують співвідношення ікри що розвивається та мертвих ікринок. Ікра гарної якості має чисті прозорі оболонки, що дозволяють чітко спостерігати за перебігом ембріогенезу. Мертва ікра помітно збільшується у розмірі, на відміну від ембріонів, що нормально розвиваються, і має характерну “мармурову” або біле каламутне забарвлення.

Початковий відсоток запліднення ікри підраховується на стадії другого-третього поділу дроблення (4-8 бластомерів). Для підрахунку відсотка запліднення ікру в апараті перемішують, беруть пробу 100–200 ікринок, переглядають не озброєним поглядом або за допомогою бінокуляра, відокремлюють мертві, незапліднені активовані, поліспермні ікринки, а потім підраховують частку нормальних ембріонів у загальній кількості ікринок у пробі.

Спостереження за подальшим розвитком ікри. Ведеться спостереження за синхронністю та відповідними нормами ембріонального розвитку осетрових. Зазначений контроль зручно проводити на стадії «великої та малої жовткової пробки».

Слід зазначити, що тільки після завершення цієї стадії зазвичай може прийматися остаточне рішення про можливе транспортування цієї партії ікри. Дійсно, до початку стадії (для російського осетра – 31,4 години після запліднення при температурі води 18°С). До кінця гаструляції гинуть всі яйця російського осетра, що не запліднелися, а зародки, що нормально розвиваються, не мають жовткових пробок, або ці пробки дуже малі.

Порушення ембріонального розвитку. Типові порушення нормального розвитку ембріонів на різних стадіях:

– Утворення нервової пластинки за наявності жовткової пробки аномального розміру: великажовткова пробка, нервова пластинка укорочена та викривлена; – жовтковапробка меншого розміру.

– Недорозвинення передніх відділів тіла (відсутнє переднємозковий міхур) на стадії 26.

– Порушення закладки серця: – поява ембріонів із двома зачатками серця; – відсутність зачатка серця (стадії 27-28).

Більшість каліцтв, що спостерігаються у зародків осетрових, виникає в процесі гаструляції і відбувається в результаті неправильного режиму витримування лідників чи несприятливих умов інкубації.

Якщо, внаслідок поганого знеклеювання та відмивання ікри спостерігається її комкування в інкубаційних апаратах, то в ембріонів, що знаходяться в центрі грудки сповільнюється розвиток, що надалі призводить до загибелі цих ікринок. Подібне явище спостерігається і при перевантаженні апаратів, недостатній водообмін або порушення газового режиму. 

В ікрі хорошої рибоводної якості при дотриманні біотехніки інкубації, гаструляція проходить синхронно (стадійний розкид розвитку неповинен перевищувати більше двох стадій у пробі), наприкінці її можуть зустрічатися лише окремі аномальні ембріони з великими жовтковими пробками неправильної форми. Якщо у цьому випадку спостерігаються значні відмінності у розмірах жовткової пробки у зародків це може свідчити про несприятливі умови інкубації та має привернути увагу рибників.

Зміна темпів та синхронності ембріонального розвитку риб може виникати внаслідок впливу таких абіотичних факторів як механічні впливи, включаючи тряску при перевезенні ікри, а також внаслідок недотримання температурного, газового та гідрохімічного режимів.

Тривалість ембріонального розвитку в період інкубації ікри різних видів осетрових залежить від температури води, яку необхідно підтримувати в межах середніх значень діапазону, оптимального кожному за виду. Оптимальнатемпература для розвитку ікри російського осетра – 16–20°С, білуги –9–14°С, севрюги – 17–24°С, стерляді – 13–16°С, шипа – 14–18°С.

Загальна тривалість інкубації ікри різних видів (до початку масового викльову).

Інкубація ікри при температурі близької до верхнього діапазону нерестових температур не сприятливо впливає розвиток ембріонів, призводячи до збільшення числа аномалій і вилуплення предличинок зменшими значеннями жовткового ресурсу.

При температурах, близьких до нижчих значень діапазону подовжується період інкубації, збільшується число профілактичних обробок, проте вилуплюються предличинки мають велику масу, довжину та обсяг жовткового мішка і відрізняються наступними вищими темпами зростання у період ендогенного харчування.

Тривалість інкубації ікри осетрових

Температура води

°С

Інкубація ікри (годин)

Білуга

Російський осетр

Севрюга

10

240-235

 

 

11

210-220

 

 

12

210-200

 

 

13

190-180

 

 

14

170-160

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

150-145

 

18

 

140-130

 

19

 

120-115

 

20

 

110-95

100-90

21

 

90-85

80-70

22

 

85-75

70-60

23

 

 

60-50

З підвищенням температури у період ембріогенезу спостерігається десинхронізація розвитку, що характеризується великими стадійними відмінностями, що призводять до формування різних каліцтв, значному збільшенню тривалості вилуплення, що проходить без яскраво вираженого піку. Подібні явища досить часто спостерігаються при інкубації ікри на рибоводних заводах, де створення оптимальних умов зазвичай пов’язане з багатьма технічними труднощами. Управління температурним режимом інкубації ікри дозволяє уникнути негативного впливу змін температури за межами оптимального інтервалу та створити найбільш сприятливі  умови для розвитоку ембріонів. Контроль температури води здійснюють кожні дві години. Добові коливання температури води повинні перевищувати 2°С.

(Дивись далі Частину 10)

Мегалодон

Ветеран галузі рибного господарства

Схожий пост

Теоретическое обоснование необходимости развития аквакультуры и марикультуры в Украине

Створено - 25.03.2019 0
Теоретическое обоснование необходимости развития аквакультуры и марикультуры в Украине Ежегодный прирост объёмов продукции мирового рыбного хозяйства  за последние 25 лет…

Годування канального сома та нормативно-технічна документація на комбікорми для риб (Частина 56)

Створено - 19.05.2023 0
Годування канального сома та нормативно-технічна документація на комбікорми для риб (Частина 56) Канальний сом – представник північноамериканської іхтіофауни. В даний час в…

Відтворення осетрових риб (Частина 2)

Створено - 13.03.2023 0
Відтворення осетрових риб (Частина 2) ДУ «Виробничо-експериментальний Дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод ім. академіка С.Т. Артющика» був побудований ще в минулому столітті за…

Культивування жиих кормів (Частина 13)

Створено - 24.03.2023 0
  Культивування живих кормів (Enchytraeusalbidus) (Частина 13) Вирощування олігохет. Для вирощування олігохет необхідне спеціальне кондиціонування приміщення із постійною температурою повітря…