Обзор состояния мирового рыбного промысла

Опубліковано at 26.03.2020
2516 0

Обзор состояния мирового рыбного промысла

На при кінці  минулого сторіччя Україна досягла значних успіхів в розвитку морського і океанічного рибальства,  рибальства у морських прибережних водах Азово-Чорноморського басейну та внутрішніх водоймах, а також у розвитку аквакультури  (випуск продукції цієї індустрії сягав ≥ 1,1 млн. тонн/рік). 

Однак, вже у 90-х роках обсяг загального виробництва рибопродукції скоротився майже у 6 разів. Було втрачено низку районів промислу, значно скоротилися і морально застаріли виробничі потужності  рибопромислових суден та рибогосподарських підприємств, судноремонтних підприємств, підприємств з переробки риби, збереження і реалізації продукції, науково дослідницькі та освітянські заклади, тощо.

Фінансово-економічні та інші труднощі початкового періоду становлення держави не могли не відбитися на стані матеріально-технічної бази всіх підприємств галузі, яка потребує зараз серйозної реконструкції і модернізації.

Одночасно знижувався один із головних показників стану продовольчої безпеки країни середньодушове споживання рибної продукції з 18 кг до 4 кг/рік.

Останніми роками це споживання значно збільшилося, але виключно за рахунок імпорту. Питома вага імпорту стихійної і некоординованої складової національного ринку рибопродукції стабільно зростала з 10 % у 1991 р. до 85 % у 2009 р.

Продукція рибальства у внутрішніх водоймах та аквакультури впала до 1% від загального споживання.  Продукція морського  рибальства впала з 70 %  до 2 %.  Такі показники не можуть задовольняти потреби населення на внутрішнього ринку в умовах світової фінансової кризи, яка додатково вимагає збільшення обсягів власного виробництва рибо продукції з одночасним зменшенням його вартості.

Неефективні заходи з боку держави, які були спрямовані на виправлення ситуації у 2005-2019 рр. на фоні практичної відсутності фінансування галузі рибного господарства з боку держави не дали бажаних результатів (з 1,3 млрд. грн. передбаченого фінансування галузі у 2005-2009  рр. було отримано не більше як 25 млн. грн.; після 2009 р. фінансування не було зовсім). Поруч із скороченням робочих місць та зменшенням надходжень до державного бюджету, результатом  такої ситуації стало збільшення виробництва кількості видів рибної продукції недоступною для значної частини населення країни.

Всі зовнішні та внутрішні глобальні фактори спаду економіки країни в цілому і затяжної рецесії галузі рибного господарства мають у своїй основі  суб’єктивне походження:

Відмова уряду від безпосереднього управління галуззю рибного господарства (ліквідацією у 2000 році  Державного комітету рибного господарства України).

 • Реструктуризація галузі по непрозорих схемах.
 • Відсутність дієвих механізмів підтримки вітчизняних рибогосподарських підприємств.
 • Бездіяльність у висновку міжурядових угод на видобуток риби в зонах іноземних держав і конвенційних вод.
 • Припинення експедиційного лову у районах Світового океану, багатих  промисловими запасами риби й морепродуктів.
 • Скасування дотацій і кредитів під сезонний характер і тривалий промисловий цикл.
 • Скасування дотацій на вирощування рибопосадкового матеріалу.
 • Розрив горизонтальних і вертикальних зв’язків між підприємствами та системою управління.

Комплекс цих негативних факторів спричинив порушення системи управління рибним промислом, втрату 240 рибопромислових суден океанічного промислу, традиційних районів рибальства в закордонних водах,  фінансову неспроможність і стагнацію рибопромислових підприємств, інноваційну відсталість, занепад традиційних рибогосподарських регіонів, продовольчу залежність від дорогого імпорту риби і рибопродуктів, падіння споживання риби на душу населення.

На даний час Держрибагентство немає навіть ні керівника, ні його заступників. Яке може бути управління???

Приведені негативні тенденції в національному рибальстві  не можуть забезпечити внутрішній ринок України важливою білковою продукцією.  Ці тенденції  набувають загрозливого характеру, негативно впливають на  економічний потенціал і міжнародну залежність держави від рибного імпорту.

         На даний момент є два шляхи насичення внутрішнього ринку рибопродукції:  національне виробництво  та  імпорт. 

України у 80-х роках минулого сторіччя традиційно була морською рибопромисловою державою.

Україна значилася в першій десятці світових виробників рибопродукції.   Однак держава втрата свій рибопромисловий флот у 1994-2004 рр.  Основна причина – корупція колишніх керівників галузі та держави.

Головна ціль галузі рибного господарства – забезпечення продовольчої безпеки та незалежності України в секторі рыбопродукции.

Рано чи пізно керівництво держави зрозуміє, що без розвитку океанічного рибопромислового флоту головна ціль галузі ніколи досягнута не буде!!!

Тому, будівництво рибопромислового флоту – це лише  питання часу. ,

(з матеріалів проекту розвитку галузі рибного господарства на….рр.)

А як же відбуваються справи у Світі? Давайте розглянемо.

После многих лет расширения мирового рыболовного флота до конца 1980-х и начала 1990-х годов количество палубных судов во всем мире оставалось довольно стабильным и составляло около 1,3 млн. Безпалубных судов – 1,5 млн. Однако многие из этих судов простаивали.

В одной только Азии сосредоточено 85 % всего мирового рыбопромыслового флота (в Америке – 4,9  %, Африке – 1 %, Европа – 9, Океания – 0, 1).

Страны Северной и Центральной Америки имели 21 % открытых рыболовных судов с двигателями, Африка – 16 %, Южная Америка – 6 %, Океания – 3 %.

Совокупный валовой тоннаж (GT) крупных морских рыболовных судов (≥ 100 брутто-регистровых тонн) увеличился до 15,6 млн. GT в 1992 г. (24 074 судна) и впоследствии стабилизировалось на уровне 24 000 ед.

Однако с 1992 года общий тоннаж этого флота сократился, поскольку многие страны начали принимать программы сдерживания мощностей.

Средний возраст крупнотоннажных морских рыболовецких судов продолжает увеличиваться к 2019 г. к отметке ≥ 20 лет. Самый молодой флот у Японии (≈ 16 лет), тогда как флот Республики Корея является самый старый (≈ 30 лет).

Стареющий рыболовный флот  в Мире вызывает обеспокоенность по поводу безопасности, как судов, так и экипажей. Кроме того, стандарты размещения и другие условия для экипажа на этих очень старых судах часто не соответствуют текущим минимальным требованиям для вновь построенных судов.

Замедление строительства новых более крупных судов предполагает, что повышение безопасности и улучшение условий работы на судах также может затягиваться.

Вообще в Мире наметилась тенденция сокращения рыболовных судов, однако, с увеличением их уловистости.

Хотя очевидно, что планы управления флотом могут потребовать некоторого сокращения флота крупных судов, также ясно, что всегда будет необходимость в более крупных судах для промысла в отдаленных водах и в условиях плохой погоды.

Многие морские пелагические промыслы, как правило, более экономически целесообразны при работе с более крупными судами. Ожидается, что строительство более крупных рыболовных судов увеличится. Международная организация труда (МОТ) в настоящее время разрабатывает Конвенцию об условиях труда в рыболовстве.

Завершается разработка Кодекса безопасности для рыбаков и рыболовных судов, а также «Добровольных руководящих принципов проектирования, постройки и оборудования малых рыболовных судов».

В то же время размер флота в некоторых крупных рыболовных странах продолжает уменьшаться. Рыбопромысловый флот Европейского Союза (ЕС) сократился с 99 тыс. ед. в 1998 г. до 58 тыс. ед. в 2018 г. (13 % траулеры, 6 % – сейнеры, 33 % под лов жаберными сетями, 16 % ярусы и 32 % прочие).

80 % всего рыболовного флота ЕС, в основном  Греции, Италии, Испании имеет длину ≤ 12 м.

Самый большой флот Европы у  Норвегии, которая имеет зарегистрированный флот из более 5 тыс. палубных и 2 тыс. открытых судов.

судов7 802 палубных рыболовных судов с приводом от двигателя и 2 847 открытых судов.

В Новой Зеландии количество судов стабильно на уровне 1700 ед. палубных и 1 тыс. без палубы.

Более 90 % японского флота составляют суда ≤ 5 брутто – регистровых тонн. В последнее десятилетие из-за сокращения запасов рыбы в водах Японии число судов уменьшилось в два раза.

По состоянию на 2018 г. только 5 тыс. ед. рыболовного флота зарегистрированы в Международном Реестре, разрешающем работу в открытом океане (ФАО).

В настоящее время в ФАО ведется работа по выявлению избыточных мощностей в промышленном промысле тунца в мире. В этом контексте мораторий на строительство был рассмотрен в связи с разработкой механизмов для плавной передачи мощностей от стран, ведущих рыбный промысел в отдаленных районах, в прибрежные развивающиеся государства.

Ещё в 2003 г. несколько крупных рыбопромысловых стран сократили количество судов ≥ 100 GT. Одна Япония сократила их более 400 ед. Сократили количество флота США, Исландия, Нидерланды, Норвегия, Великобритания и другие.

Состояние рыбных запасов

Морское рыболовство. За последние 10 лет общий мировой улов сократился с 90 млн.тонн/год до ≤ 80 млн. тонн/год. Основная причина падения объёмов рыбного промысла:

 1. Ежегодные переловы рыбы.
 2. Глобальное потепление и снижение рыбопродуктивности океанов.
 3. ННН рыболовство (незаконное, неподотчётное, неконтролируемое).

Тихий океан. Северо-западная часть является пока наиболее продуктивным районом рыболовства в мире, где номинальные уловы колеблются от 20 до 24 млн.тонн/год (включая Китай)

Большие колебания вылова в этом районе в основном обусловлены промыслом богатых запасов японской сардины и минтая на Аляске.

Однако уловы снижаются каждый год (исключение составляет пока лишь анчоус).

Юго-восточная части Тихого океана составляют ≈ 80 % общего улова: перуанский анчоус, чилийская скумбрия и южноамериканская сардина. Большие колебания улова распространены в этом районе из-за периодических климатических явлений, связанных с южным колебанием Эль-Ниньо, влияющих на успех промысла и продуктивность запасов.

На остальных участках промысла в Тихом океане наблюдается тенденция стабилизации уловов.

Северо-восточная часть Тихого океана не способна пиковый уровень вылова рыбы на уровне 3, 5 млн. тонн/год. Сейчас уловы составляют менее 2 млн. тонн/год (в основном минтай).

Западная и центральная части Тихого океана демонстрируют общее падение вылова, который неуклонно падает с 1,8 млн. тонн/год до менее 1 млн. тонн/год в 2018 г.

Юго-западная часть Тихого океана обеспечивала уловы в 917 000 тонн в 1992 г., но постепенно снизила их до отметки в ≤ 400 тыс. тонн/год.

Атлантика. Северо-западная и юго-восточная часть снизила показатели уловов с 2 млн.тонн в 2010 г.до 1,2 млн.тонн в 2018 г.

мелкую пелагическую рыбу, и достиг почти до 1,7 млн. тонн в 2002 году. Юго-Западная и Восточно-Центральная часть Атлантики также демонстрирует общие показатели снижения промысла.

Восточная, Юго-Западная и Центральная части Атлантики характеризуются теми же тенденциями снижения уловов в среднем 35÷45 %..

Индийский океан. Промысел в Индийском океане мало подотчётен, потому показатели уловов у разных авторов сильно разнятся.

Западная и Восточная части Индийского океана отмечаются небольшим постоянным ростом общего зарегистрированного вылова (похоже на Украину, где чиновники Держрибагентства по чуть-чуть вытаскивают уловы из тени для создания видимости мнимых успехов).

Рыболовство значительно выше в Тихом океане, за которым следуют Атлантический и Индийский океаны.

Тунцы являются единственным наиболее важным ресурсом, используемым в открытом море. В некоторых районах Атлантики и Тихого океана трансграничные запасы скумбрии, кальмаров и демерсальных (придонных) рыб на подводных горах вносят значительный вклад в уловы.

Вклад акул в общий зарегистрированный улов незначителен по сравнению с другими океаническими ресурсами; более того, занижение прилова и выбросы являются источником беспокойства при работе с этой группой видов.

Мировой вылов семи основных рыночных видов тунца увеличился с 0,5 млн. тонн/год с 1950 г. до 4 млн. тонн в 2008 г. Уловы последнего десятилетия из-за его снижения вызывают большие опасения

Повторяющаяся картина в некоторых районах Мирового океана – это долгосрочное изменение структуры вылова после истощения более традиционных запасов и нацеливания на другие менее ценные виды ранее не эксплуатируемые.

ФАО контролирует состояние эксплуатации основных рыбных запасов или групп ресурсов, для которых имеется информация об оценке. Текущая глобальная ситуация следует общей тенденции, наблюдаемой в предыдущие годы.

По оценкам, в 2018 г. около одной седьмой части отслеживаемых запасов были недоиспользованы при тенденции к увеличению доли чрезмерно эксплуатируемых и истощенных запасов.

Основные виды промысловых рыб: анчоусы, скумбрия, сардины, ставрида, минтай, мойва, тунец, треска, сельдь.

Запасы эксплуатируемых на максимальных устойчивых уровнях или за их пределами, сильно различается в зависимости от районов Мирового океана.. По данным ФАО 70 % запасов уже полностью эксплуатируются или чрезмерно эксплуатируются, что свидетельствует о том, что максимальный промысловый потенциал достигнут и что необходимы более осторожные и ограничительные меры управления.

Этот вывод подтверждается анализом тенденций в рыбной продукции по регионам Мирового океана. Глобальный потенциал морского рыболовства составляет на данный момент менее 80 млн. тонн/год (двадцать лет назад он был 100 млн. тонн/год).

Выводы:

 1. Предел лимита вылова уже давно достигнут!
 2. Украине всё равно необходимо строить свой океанический рыболовный флот. Кормить население надо, а аквакультура нас не спасёт (международная квота Украины будет на уровне 0,6÷1 млн. тонн/год, что полностью сможет обеспечить нашу страну рыбой).

Мировая общественность и ФАО борются с политикой истощения рыбных запасов в угоду отдельных стран, с превышениями лимитов лова и ННН рыболовством. При этом акцент усилий направлен на научное управление рыбными запасами, селективный лов (управляемом по видам рыб), регулирование приловов, заботу о морских млекопитающих, птицах и акулах, а также на здоровье экосистем Мирового океана.

Рыболовство в пресноводных водоемах. Внутренние рыбные запасы встречаются в меньших географических районах, таких как отдельные озера, рисовые поля, реки на обширных территориях, часто расположеных в труднодоступных районах.

Эти факторы делают дорогостоящим мониторинг эксплуатации и состояния рыбных запасов, а на самом деле очень немногие страны могут себе это позволить. В результате большинство стран сообщают лишь о небольшой доле улова внутреннего рыболовства по видам, что еще больше усугубляет проблему точной оценки. Таким образом, ФАО не может делать глобальные заявления о состоянии этих ресурсов.

В «Положение о мировом рыболовстве и аквакультуре 2018 г.» сообщалось, что внутренние рыбные ресурсы недооценены и находятся под угрозой в результате изменения среды обитания, деградации и неустойчивой рыболовной деятельности. К сожалению, эта тенденция продолжается.

Информация о пресноводном промысле недостаточна. Что говорить про кого-то, если сама  Украина из года в год пишет официальные неправдивые отчёты по запасам и вылову!!!???

Р развивающихся странах пресноводное рыболовство продолжает обеспечивать существенные уловы хотя запасы постепенно истощаются.

Так, например промысел осетровых в странах, окружающих Каспийское море сократился с 20 000 т в 1988 г. до ≤ 400 тонн в 2018 г. из-за сочетания ННН рыболовства, перелова и деградации среды обитания. Все пресноводные рыбы в целом были охарактеризованы как наиболее угрожаемая группа позвоночных животных, используемых людьми.

Тем не менее, состояние некоторых внутренних рыбных ресурсов во многих районах улучшилось благодаря программам по запасам, внедрению чужеродных видов, разработке среды обитания и улучшению среды обитания. Во многих развивающихся районах, особенно в Азии, улучшено состояние рисовых полей и каналов, увеличено биоразнообразие и уловы. Такое улучшение может сделать ресурсы более стабильными.

Потребление рыбы.  

Рыба представляет собой ценный источник микроэлементов, минералов, незаменимых жирных кислот и белков в рационе жителей многих стран.  Подсчитано, что рыба обеспечивает до 180 килокалорий на душу населения в день. Общее годовое потребление рыбы в мире на душу населения составляет уже более 20 кг/год (в Украине даже с учётом импорта рыбы эта цифра составляет ≤11,2 кг/год, при собственном производстве ≤ 1,7 кг/год – ПОЗОР!!!)

В Исландии, Норвегии и Японии потребление на душу населения составляет ≥ 50 кг/год. В Океании потребление составляет 100÷150 кг/год (я лично участвовал в проводимом ещё в СССР эксперименте по определению норм потребления рыбы и могу сказать, что при потреблении рыбы в количестве более 50 кг/год самочувствие заметно улучшилось).

Рыбный рацион в некоторых островных государствах, а также в Бангладеш, Камбодже, Конго, Гамбии, Гане, Экваториальной Гвинее, Индонезии, Японии, Сьерра-Леоне и Шри-Ланке составляет более 50 % от общего рациона человека.

В целом, рыба обеспечивает более 3 миллиарда человек

Рыбная торговля. Общий объём мировой торговли рыбой и рыбопродуктами в 2018 г. составил ≈ 200 млрд. $.

Лосось. Повышение цен на лосося в последние годы, способствовало резкому увеличению объёмов его выращивания. Великобритания, Чили и Норвегия имеют сравнительно более низкую структуру затрат и могут прибыльно работать при более низких уровнях цен. Поэтому они были прибыльными и раньше, когда аквакультура в других странах несла убытки.

Тунец. Запасы полосатого тунца (Katsuwonus pelamis) используются полностью. Общий вылов тунцов и тунцовых видов в 2017 г. составил около 7,5 млн. тонн (≈ 9 % от общего годового вылова). В 2017 г. доля основных рыночных видов тунца: длинноперого, большеглазого, синего (три вида), полосатого и желтоперого – составила 5,1 млн. тонн. Это на полмиллиона тонн больше, чем двумя годами ранее.

Япония является крупнейшим мировым рынком для сашими . Однако, как и в случае с креветками, в последние годы спрос снизился или сместился на более дешевые виды. Разведение тунца оказывает значительное влияние на рынок сашими в Японии, что привело к общему снижению цен.

Другая рыба. Относительно объёмные поставки некоторых видов донных рыб (минтая, хека и других) в сочетании с возрастанием экспорта из Китая на рынки ЕС при постоянным потребительским спросом оказали понижательное давление на цены замороженной донной рыбы в последние годы. начали расти в течение первого квартала года.

Постоянно низкие цены и обвинения в демпинге, нерешенные проблемы, связанные с антибиотиками, – наносит ущерб экспорту рыбы из Азии (Китая и Вьетнама).

Креветка, моллюски водоросли.

Продажи креветок только в США составляет ≈ 0,8 млн. тонн/год. В Европе импорт креветок также растёт и в вскоре достигнет отметки в 0,4 млн. тонн/год. Основные поставщики креветок, моллюсков и водорослей: Китай, Вьетнам, Индонезия, Индия, Бразилия.

Мировой рынок осетровых рыб и «чёрной икры».

Ёмкость мирового рынка осетровых рыб и «чёрной икры» подсчитать трудно из-за того, что спрос на неё никогда не удовлетворялся даже на 10 % (так, если употреблять в год по 1 грамму икры на одного человека, а это 50-100 икринок на одном бутерброде, общая годовая мировая потребность составит 7500 тонн/год!!!).

В 50-80-х годах ХХ века СССР добывало 2500÷2800 тонн/год осетровой икры, из которых поставлялось на мировой рынок до 570 тонн/год (севрюжья икра ≈ 50,6 %, икра русского осетра ≈ 38,5 %; икра белуги ≈ 9,9 %).

Даже в те времена спрос на икру не был удовлетворён, невзирая на то, что «чёрная икра» не была ещё символом богатства и процветания, а выполняла роль «рядового дефицита».

Из-за контрабанды «чёрной икры» СИТЕС (Комитет по международной торговле исчезающими видами при ООН) ограничил лов осетровых рыб и экспорт черной икры России и всех прикаспийских стран бывшего СССР. Единственным государством Каспийского региона, которого запрет не коснулся, остался Иран, хотя банкротство в 2004 г. государственной компании Ирана, занимавшейся поставкой на экспорт осетровой икры и мяса, также отрицательно повлияли на мировой экспорт икры.

Сегодня на мировом внешнем рынке оборот:

 • Легальный «чёрной икры» составляет примерно 350—370 тонн/год

(≈ 400 млн. €/год). Доля Российской Федерации и Ирана колеблется 60÷100 тонн/год (икра среднего качества).

 • Нелегальной «чёрной икры» составляет примерно 750—800 тонн/год (700÷800 млн. €). Из РФ контрабандистами вывозится до 500 тонн/год (икра крайне низкого качества – исчезли оттенки желтого, серого, зеленого и коричневых цветов, диаметр икринок снизился с 4 мм до 2,4 мм, а химический состав икры не позволяет считать эту икру пищевой).

В связи с высокими ценами на икру и желанием каждого человека её употреблять килограммами, правильнее ёмкость мирового рынка оценивать в общей сумме денег, которую человечество готово потратить на этот продукт. По подсчётам специалистов эта сумма составляет 5÷10 млрд €/год в зависимости от цены на продукт (с уменьшением цены на «чёрную икру» ёмкость рынка резко возрастает и наоборот).

Неудовлетворённая ёмкость мирового рынка «чёрной икры» специалистами оценивается в 3000 тонн/год или 

Основными поставщиками осетровой икры не вылова, а выращенной в условиях аквакультуры, в данное время являются: Франция, Германия, Италия, США, Канада, Китай, Испания, Южная Корея, Саудовская Аравия (вылов дикой рыбы 400 тонн/год: РФ, Иран, Туркменистан, Казахстан).

Рыболовство по годам (млн. тонн)

Производство и использование

Годы

2011

2014

2017

Рыболовство

Внутренние водоёмы

11,5

11,9

12,1

Моря

82,6

81,5

81,3

Всего:

94,7

93,4

93,4

Использование (за исключением растений)

Употребление в пищу людьми

130,8

146,3

153,5

Непищевое использование

25,7

20,9

24,5

Население (млрд.)

7

7,3

7,5

Рыбы на душу населения (кг)

18,6

≥ 20

≥ 20

Первым фактором, определяющим общее положение на мировом рынке рыбопродукции, является глобальный рост неудовлетворённого спроса (норма 23,7 кг/год – 20,4 кг/год неудовлетворённый спрос = 3,3 кг/год на человека).

То есть неудовлетворённый спрос на мировом рынке рыбопродукции на данный момент составляет 3,3 кг/год на человека х 7,5 млрд. человек ≈ 24,7 млн. тонн/год (и это как минимум).

Если в начале 80-х годов мировой спрос на пищевую рыбу составлял 55 млн. тонн, то к 2025 году, согласно прогнозам ФАО, он превысит 200 млн. тонн/год.

Предполагается также, что спрос в развивающихся государствах будет расти быстрее, чем в развитых странах, главным образом, за счет высоких темпов прироста населения. Причем предполагается избыток продукции моря в Латинской Америке и дефицит в Африке и Азии.

Надеяться, что оскудевающий Мировой океан прокормит человечество при ежегодном увеличивающем спросе – нельзя!!!  Поэтому выходом из ситуации в дальнейшем может быть только развитие аквакультуры и особенно марикультуры (развитие аквакультуры ограничено рыбохозяйственными возможностями внутренних пресноводных водоёмов).

Вторым фактором, определяющим общие тенденции развития рынка рыбной продукции, является ограничение свободы рыболовства. Введение 200-мильных экономических зон в конце 70-х годов привело к снижению экспедиционного лова многими государствами и переориентировало внимание рыболовных компаний к более «бедным» ресурсам прибрежных вод своих государств, стимулировало развитие марикультуры, а также положило началом освоению глубоководных районов Мирового океана.

В этих условиях в мировых уловах повысился удельный вес ставриды, сардины, путассу, моллюсков и ракообразных в ущерб треске, сайре, пикше, палтусу, сельди, т.е. наиболее ценным и традиционным в пищевом отношении видам рыб.

При изменении объектов промысла рыболовным фирмам трудно сохранить объем продаж, так как при потреблении продуктов моря в силу специфики их вкусовых качеств (в большей степени, чем для других пищевых товаров), имеет значение фактор традиционной предпочтительности.

Нельзя не отметить и высокий ННН (незаконный, нерегулируемый и несообщаемый промысел), который составляет около 15 % от мирового улова, а это более 26 млн. тонн/год, что в свою очередь значительно подрывает устойчивость мирового рынка рыбопродукции.

Третьим фактором, определяющих состояние мирового рынка рыбопродукции, является степень сбалансированности спроса и редложения.

Характерной чертой повышения цен на рыбные товары является

В современных условиях, когда развивающиеся страны стали владельцами колоссальных водных биоресурсов своих прибрежных вод, влияние поставляемых ими на мировой рынок рыбных товаров на ценообразование растет, хотя ведущие позиции по-прежнему принадлежат фирмам развитых капиталистических государств.

Согласно мировым исследованиям, в связи с ростом населения Земли, технологического развития и роста уровня жизни развивающихся стран, спрос на рыбу на мировом рынке рыбы и морепродуктов в ближайшее десятилетие достигнет ≥ 400 млрд. $.

Достичь управляемого устойчивого рыболовства ООН пока не удаётся. Для восстановления запасов до полного биологически устойчивого уровня продуктивности требуются четкие планы управления (положительный опыт восстановления рыбных запасов уже есть в Австралии, Мексике, Намибии странах Европы). Мировой океан уже не обладают резервом для дальнейшего увеличения вылова и требуют эффективного управления в целях стабилизации выловов (лишь недолавливаемые запасы могут обладать некоторым потенциальным запасом для наращивания производства ≈ 10 млн. тонн/год).

Два основных запаса анчоуса в юго-восточной части Тихого океана, минтая (Theragra chalcogramma) в северной части Тихого океана и атлантической сельди (Clupea harengus) в северо-восточной и северо-западной Атлантике используются полностью. Запасы атлантической трески (Gadus morhua) в северо-западной и северо-восточной Атлантике перелавливаются. Запасы японской скумбрии (Scomber japonicus) в восточной части Тихого океана используются полностью, а в его северо-западной части перелавливаются.

Запасы полосатого тунца (Katsuwonus pelamis) используются полностью. Общий вылов тунцов и тунцовых видов в 2017 г. составил около 7,5 млн. тонн (≈ 9 % от общего годового вылова). В 2017 г. доля основных рыночных видов тунца: длинноперого, большеглазого, синего (три вида), полосатого и желтоперого – составила 5,1 млн. тонн. Это на полмиллиона тонн больше, чем двумя годами ранее.

Динамика основных показателей океанического рыболовства

10-ти ведущих рыбопромысловых стран мира

№ п/п

Страны

2017

2019

Изменения

(+ или -)

1

Китай

14 811 390

16 121 564

+ 8,8 %

2

Индонезия

6 016 525

6 743 823

+ 12 %

3

США

4 954 467

4 876 326

– 1,5 %

4

Российская Федерация

4 000 702

4 000 034

– 0,17 %

5

Япония

3 630 364

3 705 432

+ 2 %

6

Перу*

3 548 689

3 520 759

– 0,7 %

7

Индия

3 418 821

3 523 231

+ 1,39 %

8

Мьянма

2 702 240

2 845 634

+ 5,3 %

9

Чили*

2 175 486

2 356 783

+ 8,3 %

10

Филиппины

2 137 350

2 345 634

+ 9,7 %

Примечание: * – вместе с анчоусом.

Снижение вылова рыбы в последние годы наблюдается в некоторых ведущих рыболовных странах, которое связано с сокращением промысла анчоуса и общей деградацией запасов Мирового океана (из-за ежегодных переловов рыбы, ННН рыболовства и других факторов).

Вывод:

Учитывая 7,5 миллиардное население Земли (на сегодня, без будущего роста), медицинскую норму минимального потребления рыбы (23,7 кг/год на человека), а также неуклонное снижение продуктивности Мирового океана (скоро ожидается резкое снижение вылова рыбы в океане, так как 40 % промысловых видов рыб подвержены ежегодному перелову), можно уверенно утверждать, что неудовлетворённые потребности мирового рынка рыбопродукции будут постоянно расти!

 

Мегалодон

Ветеран галузі рибного господарства

Схожий пост

Обгрунтування необхідності прийняття Закону України “Про відновлення рибопромислового флоту України до 2050 р.”

Створено - 10.04.2020 0
  Обгрунтування необхідності прийняття Закону України «Про відновлення рибопромислового флоту України до 2050 р.» Фахівці рибного господарства та нинішня влада…

Організація процесу відновлення рибопромислового флоту України

Створено - 19.04.2020 0
Організація процесу відновлення рибопромислового флоту України Відновлення рибопромислового флоту України є довготривалою важкою роботою керівництва держави, профільного Міністерства енергетики та…

Десятиліття, присвячене науці про океан в інтересах стійкого розвитку 2021-2030 рр. (по матеріалах ФАО 2022 р.) (Частина 2)

Створено - 04.03.2023 0
Десятиліття, присвячене науці про океан в інтересах стійкого розвитку 2021-2030 рр. (по матеріалах ФАО 2022 р.) (Частина 2) Комітет з рибного…

Десятиліття, присвячене науці про океан в інтересах стійкого розвитку 2021-2030 рр. (по матеріалах ФАО 2022 р.) (Частина 1)

Створено - 04.03.2023 0
Десятиліття, присвячене науці про океан в інтересах стійкого розвитку 2021-2030 рр. (по матеріалах ФАО 2022 р.) (Частина 1) Можливості для…