Угода між Державним комітетом України з рибного господарства та рибної промисловості та Комітетом Російської Федерації з рибальства з питань рибальства в Азовському морі від 14.09.93

Опубліковано at 01.03.2019
2428 0

Державний Комітет України з рибного господарства та рибної промисловості та Комітет Російської Федерації з рибальства, що надалі іменуються “Сторони”:

– керуючись положеннями Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про співробітництво   в   галузі   рибного господарства від 24 вересня 1992 р. ( 643_024 );

 – визнаючи,   що   живі   ресурси   Азовського   моря   мають розглядатись як загальне надбання приазовських держав;

     –   виходячи   із   взаємної зацікавленості в оптимальному використанні живих ресурсів Азовського моря;

     –   бажаючи   скоординувати   свої   зусилля із збереження, оптимального   використання живих ресурсів Азовського моря та управління ними з метою забезпечення сприятливих правових й та економічних   умов для здійснення рибогосподарської діяльності кожної із Сторін;

     – визнаючи, що живі ресурси Азовського моря є цілісним екологічним комплексом;

     – визнаючи традиційність рибного промислу рибалок України і Росії в Азовському морі;

     – маючи за мету раціональне витрачання матеріальних та фінансових коштів на збереження живих ресурсів Азовського моря;

     –   висловлюючи   бажання   започаткувати загальні принципи збереження та оптимального використання живих ресурсів Азовського моря на справедливих засадах, зокрема, з урахуванням внеску кожної з Сторін у їх відтворення,

     погодились про наступне:

                            Стаття 1

 1. Метою цієї Угоди є започаткування спільного викорисання живих ресурсів басейну   Азовського   моря. Кожна із Сторін погоджується дозволяти юридичним і фізичним особам іншої Сторонни здійснювати промисел в своїй частині Азовського моря.
 2. Кожна із Сторін надає суднам іншої Сторони право на здійснення промислу на взаємній і рівноправній основі.
 3. Сторони підтверджують, що правом здійснення рибного промислу в Азовському морі користуються тільки судна під прапорами України і Російської Федерації.

                             Стаття 2

 1. Районом застосування цієї Угоди є:

     –   Азовське   море з усіма затоками, гирлами, лиманами, включаючи Сиваш і Керченську протоку до лінії мис Такіль – мисс Панагія;

     – річки: Дон від греблі Цимлянської ГЕС до впадіння в Азовське море; Сіверський Донець в кордонах Російської Федерації; Берда   до   греблі Бердянського   водосховища;   Кальміус   до Павлопольської греблі; та інші водойми, які є місцем відтворення запасів анадромних видів риб.

 1. Ніщо в цій Угоді не завдає шкоди правам, існуючим або майбутнім домаганням або юридичним точкам зору Сторін щодо характеру та поширення дії юрисдикції стосовно рибальства.

                             Стаття 3

     Сторони з метою збереження, оптимального використання живих ресурсів та управління ними в Азовському морі, опрацьовують та узгоджують на основі найбільш достовірних наукових даних загальні заходи з регулювання рибного промислу в районі дії Угоди.

                             Стаття 4

 1. Сторони погоджуються, що з метою збереження та відновлення запасів анадромних видів риб їх промисел в Азовському морі, за виключенням лову з науковими цілями, може бути обмежено або заборонено.
 2. Сторони погоджуються опрацювати та здійснити спільну програму з підтримання запасів анадромних видів риб на безпечному біологічному рівні, який дозволював би отримувати оптимальні улови на тривалій основі. При цьому кожна із Сторін отримує економічну вигоду в залежності від внеску в цю програму.
 3. Сторони погоджуються, що забезпечення дотримання правил, які стосуються запасів анадромних видів риб, здійснюється на основі домовленості між ними.

                             Стаття 5

 1. Сторони обмінюватимуться даними про улови, а також науковою, промисловою та статистичною інформацією, яка стосується живих ресурсів Азовського моря.
 2. Сторони опрацьовуватимуть та здійснюватимуть спільні програми, спрямовані на те, щоб стан живих ресурсів Азовського моря   не   наражався   на   небезпеку   в   результаті надмірної експлуатації.
 3. Сторони здійснюватимуть обмін фахівцями в галузі рибного господарства, а   також   інформацією   з техніки промислового рибальства,   технології   переробки,   відтворення, оптимального використання та управління живими ресурсами Азовського моря.

                             Стаття 6

     Сторони забезпечують узгодження та здійснення програм з обліку   живих   ресурсів та моніторингу природного середовища Азовського моря своїми відповідними науковими організаціями.

                             Стаття 7

 1. З метою   сприяння   реалізації   Угоди   засновується Українсько-Російська Комісія з питань рибальства в Азовському морі, що далі іменується “Комісією”.
 2. Кожна Сторона може призначати до складу Комісії не більше двох представників, яких на сесіях Комісії можуть супроводжувати експерти та радники.
 3. Сесії Комісії проводяться почергово на території кожної із Сторін. Витрати з проведення сесії несе Сторона, що приймає.
 4. На першій сесії Комісія ухвалює свої правила процедури.

                             Стаття 8

     Комісія має наступні повноваження:

 1. Координувати діяльність Сторін із збереження, відтворення, оптимального використання живих ресурсів та управління ними.
 2. Щорічно визначати на підставі наукових прогнозів загальний допустимий вилов кожного виду живих запасів, а також визначати квоти вилову кожного виду за взаємною домовленістю Сторін та з урахуванням внеску кожної Сторони у їх відтворення.
 3. Обмінюватись інформацією про порядок та умови видачі дозволів на здійснення промислу, включаючи порядок подання заявки на отримання дозволів, або призупинення їх дії.
 4. Розглядати надані звіти та іншу інформацію про хід реалізації виданих дозволів.
 5. Розглядати та опрацьовувати рекомендації стосовно введення в   дію   рівнозначних   санкцій за діяльність, яка суперечить положенням цієї Угоди.
 6. Узгоджувати заходи регулювання та контролю промислу в районі дії Угоди.
 7. Розглядати та опрацьовувати пропозиції з введення в дію програм сертифікатів походження, що підтверджують, що продукція з анадромних видів риб є продукцією з риб, видобутих згідно з законом.
 8. Опрацьовувати рекомендації стосовно науково-дослідної діяльності в галузі рибальства в районі дії Угоди.
 9. Проводити   консультації з цінової політики стосовно реалізації анадромних видів риб та інших рибних ресурсів.
 10. Сприяти розв’язанню спірних питань в галузі збереження, оптимального використання живих ресурсів та управління ними.
 11. Опрацьовувати   рекомендації із заходів забезпечення виконання рішень, що ухвалюються.
 12. Розглядати будь-які інші питання, що мають стосунок до цілей цієї Угоди.

                             Стаття 9

 1. Ця Угода набуває чинності в день її підписання.
 2. Угода залишається чинною протягом 5 років. Дію цієї Угоди буде автоматично подовжено на наступні п’ятирічні терміни, якщо ніяка із Сторін не заявить у письмовому вигляді про свій намір припинити її дію не пізніше ніж за 6 місяців до закінчення відповідного п’ятирічного терміну.

     Здійснено у м. Москві 14 вересня 1993 р. в двох примірниках,кожний українською та російською мовами, причому обидва тексти мають однакову силу.

Мегалодон

Ветеран галузі рибного господарства

Схожий пост

Международные рыболовные организации

Створено - 16.04.2020 0
Международные рыболовные организации Международные рыбохозяйственные организации содействуют международному сотрудничеству для достижения эффективного, ответственного морского управления и обеспечения устойчивого управления рыбным…

Що робити Держрибагентству і Уряду України з “Угодою про співробітництво між Урядом України тп Урядом Російської Федерації в галузі рибного господарства від 24. 09.92 р.

Створено - 15.04.2020 0
Що робити Держрибагентству і Уряду України з «Угодою про співробітництво між Урядом України та Урядом Російської Федерації в галузі рибного…