Вдосконалення управління рибоводством (по матеріалах ФАО 2022 р.) (Чстина 3)

Опубліковано at 01.04.2023
228 0

Вдосконалення управління рибоводством (по матеріалах ФАО) (Частина 3)

Передові практичні методи інновації та технології, спрямовані на вдосконалення управління рибальством.

Технічні досягнення відіграють важливу роль у ефективному здійсненні заходів щодо збереження та експлуатації природних ресурсів

Збільшується фізична та фінансова доступність передових технологій – від персональних мобільних пристроїв до супутників дає можливість різко нарощувати темпи перетворень в управлінні рибальством. Технічні нововведення в рибальстві сприяють підвищенню економічної ефективності рибальських флотів та управління ними у всьому світі.

Але якщо промислові та напівпромислов іфлоти в Європі, Північній Америці та Східній Азії швидко адаптуються до нових технологій, то в маломасштабне рибальство країн, що розвиваються інноваційні рішення впроваджуються повільніше.

Інноваційні технічні рішення та знаряддя лову, які починають використовувати рибальські флоти, описані в доповіді Стан світового рибальства та аквакультури – 2020. Нещодавно інформацію було оновлено. Інновації спрямовані на вдосконалення управління рибальством, включають не тільки використання глобальної системи позиціонування (ГПС), системи моніторингу суден (СМС), автоматичної ідентифікаційної системи (АІС) електронних журналів та електронного моніторингу, але й інші технології, що підвищують ефективність рибальства, що знижують його вплив на навколишнє середовище, що підвищує безпеку на морі та якість продукції з водних біоресурсів, а також покращують умови праці рибалок на борту.

Для впровадження інновацій в управлінні рибальством необхідно вирішити такі завдання, як перехід від паперового документообігу до цифрових інструментів та методів, забезпечення своєчасності звітності та необхідність пошуку економічно ефективних методів більш ретельного моніторингу маломірних рибальських суден, експедиційних рибальських флотів та діяльності з перевантаження.

Ведеться пошук рішень, впровадження яких прискорилося в період пандемії COVID-19. Розробляються різні інноваційні підходи на основі існуючих технологій, спрямовані не тільки на збір точної інформації про промислову діяльность незалежно від місця її ведення, але і на своєчасне отримання такої інформації усіма зацікавленими сторонами.

Один з них використовують, зокрема, сучасні супутники для отримання зображень та відомостей про пересування суден та їх ідентифікації в режимі, близькому до реального часу.

Інші застосовують засоби дистанційного електронного моніторингу (ДЕМ) з бортовими камерами для збирання незалежної та точної інформації про промислову діяльність.

З цієї ж метою були розроблені нові пристрої системи електронної реєстрації та звітності (СЕРЗ).Було досягнуто прогресу в інтеграції штучного інтелекту для аналізу значного обсягу даних по рибальству, одержуваних за допомогою нових технологій.

Одним з економічних інноваційних  рішень для розширення можливостей контролю та нагляду за рибальством є використання безпілотних літальних апаратів.

Поліпшення якості життя: соціальназахист та гідна зайнятість.

Соціальний захист та гідна зайнятість були визнані пріоритетними питаннями у низці міжнародних документів та в процесі регіональних консультацій під егідою ФАО.

Останнім часом ФАО, ІМО та МОП об’єднали зусилля з метою розширити застосування міжнародних стандартів, що визначить характер рибальського сектора у майбутньому, що дозволить забезпечити безпеку рибальства і створити можливості для гідної зайнятості. Але більшість цих інструментів все ще не повністю прийняті або застосовуються на рівні країн. Сектор, як і раніше, стикається з проблемами неповного дотримання трудового законодавства, порушення прав рибалок, що ведуть маломасштабний промисел, використання дитячої праці та перешкод для доступу до соціального захисту, до яких входить відсутність актуальних реєстрів рибалок та соціальних реєстрів.

Ґрунтуючись на положеннях Принципів УМР, рекомендації експертів, результатів, консультацій, нарад з широким колом сторін та діалогів про заходи політики між ключовими зацікавленими сторонами, ФАО закликає країни-члени активізувати роботу із забезпечення соціального захисту та гідної зайнятості у рибальстві, зокрема:¦

– застосовувати прийняті ООН Керівні принципи підприємницької діяльності в аспекті правлюдини (ООН, 2011) шляхом розробки національних планів дій, у тому числі передбачуваних наданням доступу до засобів правового захисту від порушень прав людини як базового стандарту в справі запобігання, пом’якшення та виправлення наслідків порушень прав людини у зв’язку з підприємницькою діяльністю;

– ратифікувати та застосовувати прийняту МОП Конвенцію про працю у рибальському секторі 2017 р. з метою поліпшення умов праці та життя на борту рибальських суден та сприяння забезпеченню виконання інших угод у галузі рибальства;

– стимулювати організацію відповідних заходів щодо навчання та нарощування потенціалу щодо трудового законодавства та професійних навичок працівників рибного господарства для сприяння рибалкам у створенні та розвитку їх професійних організацій та профспілок та розширення їх участі у розробці політики у секторі та за його межами;

– підвищувати якість інформації та реєстрів рибалок, зокрема, які займаються маломасштабним рибальством, та працівників рибного господарства, з тим щоб забезпечити облік інтересів рибальського секторупри розробці схем соціального захисту та доступ рибалок до цих програм;

– забезпечувати узгодженість між політикою в галузі рибальства та політикою та програмами соціального захисту;

– брати до уваги очевидні зв’язки між ННН-промислом і нестачею можливостей для гідної зайнятості та розглядати можливість скоординованих дій та співпраці за участю відповідних адміністрацій та організацій на національному та регіональному рівнях для усунення такої нестачі.

За узгодженості програм соціального захисту та управління рибальством, що передбачають заходи щодо забезпечення гідної зайнятості та дотримання прав людини, з заходами щодо управління рибальством в рамках ЕПР вони можуть позитивно впливати як на збереження ресурсів, так і на захист джерел коштів для існування рибалок.

Програми роблять менш гострою необхідність пошуку альтернативної роботи, а в деяких районах користуються програмою рибалки рідше порушують заборони, які діють у закритий сезон.

Підтримка управління рибальством у регіонах з нестачею даних та потенціалу. Забезпечення стійкості промислового рибальства– загальна мета всіх країн та одне з основних завдань щодо досягненню ЦСР – збереження морських екосистем, але далеко не всі країни мають однаковий потенціал щодо вжиття необхідних заходів. В даний час між розвиненими та найменш розвиненими країнами існує явний розрив у плані технічного та інституційного потенціалу, що відноситься до трьох основних етапів управління рибальством:

i) збирання та обробка даних та інформації;

ii) оцінка та вироблення рекомендацій щодо управління;

iii) забезпечення виконання регулюючих документів, моніторинг та звітність щодо заходів управління. Щоб здійснювалися всі ці процеси, необхідні ініціативи щодо розвитку потенціалу. Неможливо переоцінити важливість індивідуальних підходів, які можна використовувати на фоні нестачі фінансового та людського потенціалу та складних проблем у галузі управління рибальством у країнах, що розвиваються.

Наприклад, підтверджено, що не скрізь можливе широке впровадження складних моделей, що вимагають великої кількості даних та орієнтованих насамперед на розвинені країни, як основа для розподілу уловів або визначення потужності флотів: здебільшого промислових районів світу, особливо у внутрішніх водах та районах, де ведеться маломасштабне рибальство, це завдання неможливе. Приємно відзначити, що за останні 50 років розвитку потенціалу в галузі управління рибальством зроблено цінні висновки про те, які процеси відіграють основну роль у підвищенні потенціалу країн у галузі ефективного управління рибальством.

Ось уже кілька десятиліть ФАО активно сприяє країнам у зміцненні їхнього потенціалу з управління рибальством, наприклад, проводячи навчання з використання протоколів збору даних та відбору проб, методів оцінки запасів в умовах незначного обсягу даних, розроблення планів управління, погоджених з ЕПР, та впровадження систем моніторингу виконання вимог щодо заходів управління. Характер цього сприяння поступово змінювався з урахуванням нових глобальних та регіональних проблем та потреб країн-одержувачів, проте для забезпечення успіху спільного управління необхідно додатково підтримувати організації рибалок та працівників рибного господарства, навчаючи їх навичкам управління рибальством, ведення переговорів, формуючи у них лідерські якості та навички комунікації  Ще одним економічно ефективним методом підвищення технічного та інституційного потенціалу країн може бути розвиток потенціалу РРХО. Конкретні проекти чи разові заходи можуть допомогти країнам у виробленні короткострокових рішень, але для передачі необхідних знань та забезпечення довгострокового впливу з точки зору ефективного управління необхідні тривалі та постійні Програми розвитку потенціалу. Серед інших перешкод, які неможливо усунути за допомогою ініціатив щодо розвитку потенціалу, можна назвати високу плинність кадрів, політичну нестабільність та брак коштів.

Що ж Україні? Ми не доросли до такого рівня обговорення систем управління рибним господарством таким, як навіть в Африці. Ми ще знаходимося на рівні ручного коруgційного керування, де діє лише один закон – $! Да! ДА! Саме так!

Мегалодон

Ветеран галузі рибного господарства

Схожий пост

Десятиліття по відновленню екосистем та проблематики біорізноманіття (по метеріалах ФАО 2022 р.) (Частина 1)

Створено - 05.03.2023 0
Десятиліття по відновленню екосистем та проблематики біорізноманіття (по матеріалах ФАО 2022 р.) (Частина 1). Рибальство, аквакультура та Десятиліття ФАО-ЮНЕП з відновлення екосистем, проголошене…