Міжнародний рік кустарного риболовства та аквакультури 2022 р. (по матеріалах ФАО 2022 р.) (Частина 3)

Опубліковано at 03.04.2023
277 0

Міжнародний рік кустарного риболовства та аквакультури 2022 р. (по матеріалах ФАО 2022 р.) (Частина 3)

Виявлення прихованих ресурсів: внесок маломасштабного рибальства в сталий розвиток. Для досягнення мети МРКРА 2022, яка полягає в підвищенні обізнаності світової спільноти про внесок маломасштабного кустарного рибальства та аквакультури у сталий розвиток, забезпечення продовольчої безпеки та харчування, викорінення злиднів та використання природних ресурсів, необхідно отримувати достовірні фактичні дані, що свідчать про користь, взаємозв’язки та вплив маломасштабного рибальства та аквакультури.

У рамках підготовки до проведення Міжнародного року кустарного рибальства та аквакультури – 2022 ФАО у співпраці зі Всесвітнім центром з рибних ресурсів та Університетом Дьюка провела дослідження.

Виявлення прихованих ресурсів В основу дослідження ВСР було покладено продуману методика і міждисциплінарний підхід, за допомогою яких було зібрано та узагальнено інформацію про маломасштабне рибальство. У проведенні 58 тематичних досліджень по країнах і територіями, на які припадає 68% загальносвітового обсягу вилову в морських водах і 62% вилову у внутрішніх водоймах, взяли участь понад 800 експертів. У серії тематичних досліджень розглядаються такі ключові теми, як взаємозв’язки в навколишньому середовищі, вплив зміни клімату, самобутність, корінні народи та маломасштабне рибальство, а в узагальненому дослідженні маломасштабне рибальство розглядається в комплексі, включно з його внесок в охорону довкілля, розвиток суспільства, економіки та регулювання; наскрізною темою дослідження стала гендерна проблематика.

В основі курсу лежать два комплекти посібників, збірників передової практики і стандартів ФАО. За підсумками дослідження було зроблено основні висновки:

– Вилов дрібних риболовецьких господарств становить 40% від загального обсягу продукції морського рибальства і рибальства у внутрішніх водоймах.

У маломасштабному рибальстві зайняті близько 90% усіх працівників сектору промислового рибальства. За оцінками, до їх числа входять, за оцінками, 21 млн жінок. Беручи до уваги також натуральне господарство, близько 94% усіх, хто зайнятий за наймом і веде натуральне господарство в промисловому рибальстві, задіяні в дрібномасштабному рибальстві, включаючи, за оцінками, 45 мільйонів жінок.

Враховуючи також членів домогосподарств, як щонайменше частину засобів до існування від маломасштабного рибальства отримують 492 млн осіб.

Різні види риби мають різну поживну цінність; особливо поживна дрібна риба. Продукція маломасштабного рибальства здатна забезпечити 50% рекомендованої добової норми споживання жирних кислот омега-3 для 987 млн жінок у світі та 20% від рекомендованої добової норми споживання кальцію, селену та цинку – для 477 млн. жінок.

У процесі збору та узагальнення даних для ВСР було виявлено широкий розкид у підходах до збирання урядових даних про маломасштабне рибальстві; крім того, автори з’ясували, що інформація, яка може використовуватися при розроблення заходів політики та ухвалення рішень щодо цього сегмента рибальства, часто не збирають. У країнах, де дані збирають, не завжди є можливості для їх аналізу та інтерпретації. Їм не завжди приділяють першочергову увагу. МРКРА 2022 і результати дослідження ВСР слугують каталізаторами всеосяжної зміни підходів до збору та аналізу даних про маломасштабне рибальство. Створення в країнах довгострокових можливостей для вдосконалення збору, аналізу та поширення даних на підтримку маломасштабного рибальства дасть змогу вести моніторинг рибальства та пов’язаних із ним ним джерел засобів до існування так, щоб його результати більш повно відображали унікальні умови, в яких функціонує сектор, і належним чином враховувалися директивними органами.

Внесок маломасштабного рибальства та аквакультури в забезпечення продовольчої безпеки і продовольчих систем. Широко відомо, що харчова продукція з водних біоресурсів є унікальним джерелом незамінних жирних кислот і більш широкого спектра мікронутрієнтів і біодоступних тваринних білків. Вона допомагає усувати дефіцит мікроелементів у раціоні багатьох вразливих у плані харчування людей у країнах, що розвиваються, і знижувати ризик пов’язаних з харчуванням неінфекційних захворювань, таких як серцево-судинні захворювання, гіпертонія і підвищений рівень холестерину в організмі, інсульти і діабет. Споживання продукції з водних біоресурсів підвищує вміст поживних речовин у грудному молоці та урізноманітнює раціон вагітних і жінок, що годують груддю жінок, покращує когнітивний розвиток дітей грудного і раннього віку та скорочує поширеність затримки росту, затримки росту та гострого неповноцінного харчування у таких дітей. Крім того, продукти з водних біо-ресурсів є невід’ємною частиною здорового раціону, необхідного як для підлітків, так і для дорослих.

Із семи пріоритетних напрямів діяльності з ліквідації голоду та захисту планети, позначених у заклику Генерального секретаря ООН до Саміту ООН з продовольчих систем, з точки зору МРКРА 2022 найбільш актуальними є захист рівності та прав, сприяння виробництву харчової продукції з водних біоресурсів, ліквідація голоду та поліпшення раціону харчування, Маломасштабне рибальство та аквакультура можуть відіграти найважливішу роль у формуванні стійких і рівноправних продовольчих систем, що забезпечують харчування для всіх.

Проведення МРКРА 2022 і робота, що здійснюється у співпраці з Комітетом зі всесвітньої продовольчої безпеки, дають унікальну можливість донести до громадськості перераховані вище найважливіші ідеї, захистити вразливі спільноти, збалансувати заходи політики в галузі сільського господарства і рибальства так, щоб вони сприяли переходу до інвестицій з більш повним урахуванням питань харчування, дозволяють приділити пріоритетну увагу різноманітним продуктам з водних біоресурсів з метою підтримки здоров’я населення і надати маломасштабному рибальству та аквакультурі важливу роль у побудові стійких і рівноправних продовольчих систем.

Партнерська взаємодія, спрямована на розширення практичного застосування Добровільних керівних принципів забезпечення сталого маломасштабного рибальства. У Принципах УМР сформульовано всеосяжні рекомендації щодо регулювання рибальства та забезпечення життєдіяльності дрібних риболовецьких господарств із визнанням міцних взаємозв’язків між маломасштабним рибальством і аквакультурою.

У них розглядаються такі аспекти, як соціальні та економічні проблеми й можливості у виробничо-збутових ланцюжках, а також доступ до ресурсів, права володіння і користування, регулювання рибальства, зміна клімату та ризики стихійних лих.

Наскрізними темами Принципів УМР є гендерна рівність, необхідність розширення прав і можливостей жінок та привернення уваги до важливості їхньої ролі. Для вирішення поставлених у документі взаємопов’язаних завдань необхідна міжсекторальна співробітництво величезної кількості партнерів, яке забезпечить узгодженість заходів політики, допоможе налагодити інформаційні та інституційні зв’язки і досягти бажаних результатів і масштабів впливу.

У рамках МРКРА 2022 створюються можливості розповісти про приклади співпраці та партнерської взаємодії, що допомагає забезпечувати стійкість маломасштабного рибальства та аквакультури; такі приклади не тільки ілюструють вже досягнуте, а й надихають зацікавлені сторони на нові дії в інтересах досягнення успіхів. Партнери в академічних колах і дослідницьких організаціях, регіональні організації та НУО та інші сторони шукають можливості і засоби для організації діяльності, налагодження і розширення зв’язків, документування інформації та підвищення ефективності зусиль.

Роль урядів. Члени ФАО створюють сприятливі умови для застосування Принципів УМР, включаючи інституційну та правову базу для колективних, інклюзивних, прозорих процесів формування політики та ухвалення рішень.

У рамках МРКРА 2022 уряди можуть продемонструвати серйозне ставлення до питань відповідального рибальства та аквакультури і загального соціально-економічного розвитку.

Розробляючи необхідні закони і засоби застосування, вони створюють максимально міцну основу для регулювання рибальства, використання та експлуатації ресурсів на інклюзивній основі та із залученням широкого кола сторін. Такі закони та засоби можуть стати надійними засобами підтримки дрібних рибалок, рибоводів, працівників рибного господарства та населення районів, де вони ведуть свою діяльність, і нарощування їхнього внеску в досягнення загальних цілей у сфері розвитку, включаючи поступове здійснення права на достатнє харчування, викорінення злиднів і стійке використання ресурсів.

Було розроблено два опорні документи, в яких даються рекомендації щодо належного підходу до зміни та актуалізації законів: діагностичний інструмент для сталого маломасштабного рибальства і керівництво щодо впровадження Принципів УМР (ФАО, 2020). Ці документи доповнені курсом електронного навчання. Наразі розробляється новий розділ FOLEX (ФАО, 2022), присвячений маломасштабному рибальству, до якого вноситимуть і через який поширюватимуть інформацію про який буде поширюватися інформація про процеси реформування.

Ряд членів ФАО прийняли колективні процеси, здійснювані під керівництвом національних груп, до яких входять представники урядів, організацій які входять представники урядів, організацій дрібних рибалок, наукових кіл і НУО.

Завданням цих процесів є розроблення національних планів дій на підтримку реалізації Принципів УМР. Наприклад, Об’єднана Республіка Танзанія і Сенегал уже приступили до здійснення своїх НПД УМР, що сприяють поетапному переходу до безпечнішого маломасштабного рибальства.

У низці інших країн проводяться консультації та обстеження, результати яких будуть використовуватися у відповідних процесах. Крім того, є країни, де здійснюються ініціативи щодо застосування конкретних елементів Принципів УМР. Близько 50 країн здійснюють різні заходи, спрямовані на застосування Принципів УМР. Багато з них проводяться за підтримки ФАО або в рамках взаємодії з іншими проектами, ініціативами та організаціями.

Партнерства, що діють за принципом “рівний рівному”: організації суб’єктів маломасштабного рибальства Рибалки та працівники рибного господарства, особливо ті, що що діють через свої організації, є головною рушійною силою змін і відіграють основну роль в інклюзивних процесах. Основною умовою ефективної участі суб’єктів маломасштабного рибальства у відповідних процесах є розширення прав і можливостей: рибалки та працівники рибного господарства – чоловіки і жінки, молодь і вразливі групи – повинні мати можливість брати участь в ухваленні рішень, мати доступ до точної інформації та знати свої прав. Крім того, їм необхідні структури, які представляли б їхні інтереси і давали б їм можливість ефективно брати участь у колективних діях на місцевому, національному, регіональному та глобальному рівнях. Наприклад, у рамках Глобального стратегічного механізму на підтримку застосування Принципів УМР діє глобальна консультативна група, до складу якої входять представники міжнародних організацій суб’єктів маломасштабного рибальства. Останнім часом у останнім часом на додаток до цієї групи в основних регіонах було засновано регіональні консультативні групи. Серед прикладів успішної роботи з розширення прав і можливостей можна також назвати ініціативу Африканського союзу зі створення платформ для недержавних структур, що представляють інтереси рибалок, рибоводів і працівників рибного господарства та Африканська мережа жінок – рибопереробників і риботорговців, а також розробку конкретного плану дій щодо проведення МРКРА 2022 зусиллями Африканської конфедерації професійних спілок суб’єктів кустарного рибальства.

У цих всесвітніх і регіональних мережах мають бути широко представлені суб’єкти місцевого та національного рівнів. В Об’єднаній Республіці Танзанія у 2019 р. було створено Танзанійську асоціацію жінок – працівниць рибного господарства. Їй надається допомога у створенні окружних відділень, через які можна здійснювати процеси, повністю побудовані за принципом Ȉзнизу вгору. Для їх здійснення необхідно розширити число жінок, які мають права і можливості брати участь в обговореннях і висловлювати свою думку, наприклад, безпосередньо брати участь у перегляді закону Танзанії про рибальство.

Академічні кола та дослідницькі організації, неурядові організації і міжурядові організації.

Багато партнерств у науково-дослідних та академічних колах сприяють поглибленню академічних колах сприяють поглибленню розуміння маломасштабного рибальства, тим самим роблячи неоціненний внесок у здійснення Принципів УМР. У період між затвердженням Принципів УМР у 2014 році та 2020 роком було опубліковано близько 1100 статей і доповідей із посиланнями на цей документ.

Важливу роль у цій роботі продовжує відігравати всесвітня дослідницька мережа. Багато хто з її учасників публікували матеріали про зусилля щодо здійснення Принципів УМР, а різні партнери мережі беруть активну участь у їх здійсненні та/або роблять внесок у проведення МРКРА 2022 (наприклад, протягом року заплановано провести п’ять регіональних конгресів).

Фонд охорони довкілля у співпраці з партнерами створив Центр ресурсів і співробітництва з питань маломасштабного рибальства, який став онлайн-майданчиком для обміну матеріалами та взаємодії.

Глобальні та регіональні міжурядові організації та ініціативи (включно з тими, що не стосуються до рибальства) можуть орієнтуватися на Принципи УМР і закликати до їх здійснення в рамках глобальних і регіональних процесів; таким чином вони визнаватимуть позитивний внесок субсектору в продовольчу безпеку та харчування, забезпечення засобів до існування та раціональне використання ресурсів, а також сприятимуть прийняттю більш комплексних, всеосяжних підходів.

Моніторинг в інтересах змін. У рамках МРКРА 2022 було розпочато застосування експериментальної системи моніторингу, оцінки та навчання (МОО) з метою здійснення Принципів УМР; ця система допоможе оцінювати прогрес у досягненні поставлених у цьому документі цілей і виконанні сформульованих у ньому рекомендацій і залучати до зусиль з моніторингу населення, що займається маломасштабним рибальством.

Система МОО призначена не тільки для моніторингу ходу здійснення Принципів УМР і пошуку прогалин і проблем, а й для обміну передовим досвідом, виявлення можливостей і збору інформації, яка ляже в основу майбутніх дій.

Передбачається, що вона стане колективним інструментом, який дасть змогу підвищити стійкість маломасштабного рибальства і розширити застосування Принципів УМР. Застосування цієї системи допоможе прискорити колективне навчання, продовжити зміцнення партнерств і реалізувати потенціал дрібного кустарного рибальства виходячи з принципу Ніхто не має залишитися поза увагою.

Що ж в Україні? Нажаль, навіть читати про те, що робиться у Світі в Україні немає кому… Який там розвиток, тим більш сталий?

 

Мегалодон

Ветеран галузі рибного господарства

Схожий пост

Рыбный промысел Франции

Створено - 21.06.2019 0
Рыбный промысел Франции Франция находится на 30-м месте в мире по объёмам производства рыбопродукции. Улов рыбы во Франции составляет 850…

Інноваційні методи в аквакультурі. Розведення двостулкових молюсків (по матеріалах ФАО 2022 р.) (Частина 2)

Створено - 17.02.2023 0
Інноваційні методи в аквакультурі (по матеріалах ФАО 2022 р.) (Частина 2) Розведення двостулкових молюсків. Двостулкові молюски є джерелом збалансованого комплексу біодоступних поживних речовин, що…

Десятиліття, присвячене науці про океан в інтересах стійкого розвитку 2021-2030 рр. (по матеріалах ФАО 2022 р.) (Частина 1)

Створено - 04.03.2023 0
Десятиліття, присвячене науці про океан в інтересах стійкого розвитку 2021-2030 рр. (по матеріалах ФАО 2022 р.) (Частина 1) Можливості для…