Годівля коропа у ставках (Частина 49)

Опубліковано at 13.05.2023
666 0

Годівля коропа у ставках  (Частина 49)

З метою з’ясування впливу кількості комбікорму, що вноситься в ставки, і режиму його роздачі на величину добових раціонів цьогорічок коропа і споживання ними комбікорму проводили серію спеціальних експериментів у ставках у строго контрольованих умовах. Було взято три рівні годування: оптимальний, надлишковий (більше оптимального на 50-30%) та недостатній (менше оптимального на 40-50%).

Кількість комбікорму, що вносилося в ставки, залежно від температури води і маси риб при мінімальному рівні змінювалося від 8-6% від маси риб на початку вирощування до 2-1% в кінці; при оптимальному рівні воно становило відповідно 12-10 та 3-2%, при максимальному – 17-15 та 5-3%.

Аналіз результатів призвів до несподіваних висновків. Ні кількість внесеного в ставки комбікорму, ні частота годівлі не мали істотного впливу загальні добові раціони, тобто. на сумарне споживання комбікорму та природної їжі. Найбільш високі добові раціони (8-12% абсолютно сухої речовини корму від маси риб) спостерігалися у цьогорічок масою 3-5 г у липні за температури води 23-24°С. Торішнього серпня вони перевищували 6%, у вересні коливалися близько 0,8-2,5% (маса риб 25-42 р, температура води 12-14°С). У середньому за сезон різницю між варіантами виявилися несуттєвими. У випадках з максимальним рівнем годівлі, коли комбікорми перебували на кормових місцях цілодобово незалежно від режиму годування, стабільне погіршення кисневого режиму відзначалося через 20-28 днів. Внесення надмірної кількості комбікорму в ставки не призвело до адекватного збільшення його споживання, а недостатньої – обмежило.

Збільшення кратності роздачі сприяло кращому поїдання комбікорму, але лише у варіантах мінімальних та оптимальних норм у першій половині періоду вирощування. Виявилося, що збільшення споживання комбікорму у разі підвищення норм годівлі стимулює зростання риб лише певних межах. Вище за них швидкість зростання або не змінювалася, або спостерігалося її зниження. Якщо врахувати, що певна частина комбікорму при сучасному способі гранулювання неминуче екстрагується і механічно розсіюється у воді ставка, а також втрачається в процесі самого акту харчування риб, то в початковий період годування цьогорічрк (червень-липень) верхня межа норм комбікорму не повинна перевищувати 12- 10% від маси риб, в основний період (липень-серпень) – 7-5%, в осінній – 3-1%.

Для двохрічок найкращий продуктивний ефект у квітні – травні при підйомі температури від 10 до 20 ° С надають норми годівлі в межах 1-4%, у червні – липні при температурі 20-26 ° С – 4 -7%, у серпні при температурі 18-22°С – 3-5%, при температурі 14-16°С – 2,0-2,5%, у вересні та жовтні – 2-1% від маси риб.

Встановлено,, що добові раціони цьогорічок рослиноїдних риб при вирощуванні спільно з коропом в умовах температури води, що змінюється від 13 до 27 ° С істотно коливалися. У білого амура вони знаходилися в межах 5-22% сухої речовини їжі від маси риб, у строкатого товстолоба – 3-16%, у білого товстолоба – 5-22%.

На частку комбікорму в раціоні білого амура припадало 20-30%, тоді як водяна рослинність становила близько 50%, детрит – 20%, зоопланктон – близько 10%. Товстолобики комбікормом не харчувалися; основу їхнього раціону (90-95%) становив детрит.

Добові раціони всіх видів полікультури виявилися незалежними від кількості комбікорму, що вноситься в ставки, його агрегатного стану і способів роздачі.

Організація годування коропів комбікормами: загальні положення. Обов’язковою умовою успішного застосування комбікормів у годівлі коропів є повне дотримання рибоводно-меліоративних та інтенсифікаційних заходів, а також технологічних нормативів, передбачених для кожної зони рибництва. Ставки, призначені для вирощування коропів як у моно, так і полікультурі, повинні бути добре осушуваними, помірно заростаючими і відповідати загальним технологічним вимогам.

Регулярна меліорація ложа ставків в осінній та весняний періоди сприяє розкладанню органіки, що накопичується за період годування. Її слід проводити щороку. Внесення вапна сприяє дезінфекції ґрунту та мінералізації органічних речовин.

Для забезпечення високої ефективності застосування концентрованих комбікормів у ставках необхідно стимулювати розвиток природної кормової бази за рахунок регулярного внесення мінеральних та органічних добрив, інтродукції планктонних та донних ракоподібних, а також обов’язкового дотримання всіх інтенсифікаційних заходів.

Корми слід вносити в ставок у строго встановленому порядку, щоб на певні кормові місця вони задавалися в один і той самий час. За таких умов у риб швидко виробляється умовний рефлекс на місце та час їжи.

На кожну кормову точку корму слід задавати порційно та купчасто не більше 30-40 кг для цьогорічок і до 60 кг для двохрічок у період внесення максимальних доз. Концентрація кормів на певних місцях робить їх доступнішими для коропа. Останнє сприяє більш швидкому та повному поїданню корму, а також скорочує його втрати від механічного розсівання по ґрунту та у воді та подальшого замулювання.

Непоганий ефект у високо інтенсифікованих ставках у період максимального годування дає роздача гранульованих комбікормів уривчастою, але чітко позначеною кормовою доріжкою. Роздача кормів безперервною нерегульованою доріжкою не рекомендується, оскільки призводить до забруднення ложа ставків, а також втрат продукційних властивостей кормів і зростання їх витрат на приріст риб на ¼-⅓ при одночасному зниженні кількості продукції.

При поганій якості гранульованих комбікормів та наявності в них більше 40% крихти гранули слід відсівати або задавати їх суміш, замішуючи на воді. Внесення в ставок сухих розсипних комбікормів призводить до збільшення витрат корму на приріст коропа на 20-30% порівняно з гранульованими, погіршення гідрохімічного та санітарного режимів ставків, виникнення захворювань у риб і, як наслідок, зниження продуктивності.

Якщо в окремих кормових точках (місцях роздачі корму) корми виявляються нез’їденими, наступне годування їх пропускають або різко зменшують дозу. У разі закисання та появи запаху місце вапнують і кормову точку пересувають.

Годування цьогорічок коропа восени слід продовжувати до початку спуску ставків, щоб уникнути передчасного виснаження риб.

Організація годування коропів: нормування комбікорму. При нормуванні комбікорму найбільш ефективною є розроблена  фізіологічно обґрунтована система, побудована в залежності від добових раціонів коропів, їх маси, температури води та сезонних змін природної кормової бази ставків.

При розрахунках норм враховано неминучі втрати комбікорму, зумовлені його механічним розсіюванням та екстракцією при зануренні у воду, а також розпорошенням у процесі живлення коропа. Крім того, система передбачає коригування норм залежно від газового режиму ставків, якості та агрегатного стану комбікорму, рівня розвитку кормової бази в ставках, де наведено норми для низки найпоширеніших комбікормів.

При вирощуванні коропа разом із рослиноїдними рибами комбікорм розраховують тільки для коропа. Продукція рослиноїдних риб у кількості 7-16 ц/га може бути забезпечена при регулярному удобренні ставків за рахунок природної кормової бази і детриту, що утворюється з відмерлого фіто та зоопланктону, розпиленого комбікорму та екскрементів риб при їх мікробіологічному розкладанні, а також водної.

Внесення додаткових кількостей комбікормів у розрахунку на рослиноїдних риб не доцільно, тому що, крім збільшення їх витрат на приріст коропа, це призводить до зниження меліоративного ефекту від рослиноїдних риб і викликає погіршення гідрохімічного режиму ставків, що в кінцевому підсумку призводить до гальмування росту кар.

При розрахунках норм передусім визначають загальну масу риб, що харчуються. Для цього за результатами контрольного облову встановлюють середню масу риб перед початком годівлі. Її зміни на наступну декаду планують орієнтовно одним із наступних способів:

1) за середніми величинами фактичного добового приросту в даному ставку за 4-5 останніх років;

2) за тактичним рибоводним планшетом.

Після контрольного облову масу риб коригують і планують на наступну декаду. Число риб визначають, виходячи з кількості риб, посаджених у ставок, за вирахуванням нормативного та врахованого відходу до початку кожної декади годівлі.

Згідно з “Рибоводно-біологічними нормами”, виживання цьогорічок коропа, вирощених з подрощенных личинок, приймається рівною 65%. Відхід на початок годівлі 20%, далі він розподіляється рівномірно по місяцях, а то й спостерігається масової загибелі риб з якихось причин. 

Нормативне виживання двохрічок коропа за сезон в одамбованих ставках площею до 50 га зазвичай планується у розмірі 85%, при площі 51-100 га – 80%, 101-150 га – 75%, понад 150 га – 65%. Умовно прийнято, що відхід двохрічок на початок годівлі становить 40% від запланованого, через 1 місяць – 50%, через 2 місяці – 60%, решту – безпосередньо в період осіннього облову або перед ним.

Температура води. Підвищення температури води в ставках до 26 ° С викликає у коропа підвищення інтенсивності обмінних процесів, збільшення апетиту та темпу зростання. Подальше підвищення температури, особливо понад 28-30 °С, викликає пригнічення фізіологічного стану та апетиту у риб, що зумовлено переважно погіршенням гідрохімічного режиму ставків.

При температурах нижче 16-14 ° С споживання комбікорму різко скорочується, при 8-6 ° С короп переходить на харчування природною їжею.

Кисневий режим. Для здійснення правильного нормування та встановлення режиму годування потрібні систематичні спостереження за концентрацією кисню у воді. Вимірювання доцільно проводити вранці на кормових місцях. Критичними періодами за вмістом кисню у ставках вважаються липень і серпень, тобто. основний період годування. Вони характеризуються стійко високими температурами та накопиченням значних кількостей органіки, різкими змінами концентрації кисню вдень і вночі, його дефіцитом у ранкові години та відсутністю апетиту у риб у цей час.

Тому першу роздачу’ комбікорму слід проводити не раніше ніж через 2-3 години після сходу сонця (при вмісті кисню не нижче 2 мг/л). У разі стійкого зниження концентрації кисню у воді в ранкові години до 2 мг/л перше годування рекомендується проводити в 10-11 год. Стан кормової бази ставків. Відповідно до природної динаміки розвитку та виїдання рибами кормової бази ставків період підживлення риб комбікормами ділиться на нерівні проміжки (початковий, основний, осінній), що відрізняються тривалістю та якісними особливостями складу компонентів природної їжі.

Початковий період годування двохрічок триває зазвичай дві – чотири декади (дві – в IV-VI зонах, три-чотири – в I-III) і припадає залежно від температурних умов зони на середину травня – червень. Він характеризується найбільш високим вмістом у раціонах риб тваринної їжі (зоопланктону чи зообентосу), яка в основному і забезпечує інтенсивне зростання риб.

В основний період (кінець червня – серпень) у харчуванні риб до 80-90% може займати комбікорм. Решта припадає на детрит, рослинні залишки і тваринні організми. У цей, найбільш сприятливий за температурою період у коропа йде швидке накопичення маси і основний вплив на його зростання поживність комбікорму і технологія його застосування.

Осінній заключний період (три-п’ять декад вересня-жовтня) характеризується активним споживанням рибами комбікорму та природної їжі, в якій переважає маложивильний детрит. У цей час на тлі зниження та різких добових коливань температури води у риб відбуваються суттєві зміни в обміні речовин. Вони виражаються у скороченні синтезу білка, посиленому накопиченні жиру, зменшенні в організмі вологи та уповільненні приросту маси.

Коригування запланованих норм. Уточнення розпланованих на декаду норм годівлі ведуть щодня відповідно до фактичної температури води, концентрації кисню, поїдання комбікормів та якості їх виготовлення.

Виправлення на якість виготовлення комбікорму.

При водостійкості гранул, що дорівнює 30 хв і більше, необхідно знизити на 10% або помножити на коефіцієнт 0,9. Втрати комбікормів під час занурення у воду можна визначати безпосередньо в господарствах за нашими методиками. 

Виправлення на кисневий режим. Нормальний вміст кисню у воді (в середньому не менше 6-7 мг/л на добу. При зниженні середньодобового вмісту кисню до 3-4 мг/л (1,5-2,0 мг/л вранці) норму годування слід зменшити на 40% (поправочний коефіцієнт 0,6). При концентрації кисню вранці менше 1 мг/л норму комбікорму слід зменшити на 65% (поправочний коефіцієнт 0,35). У разі передзаморного стану годування слід припинити до сприятливого кисневого режиму.

(Дивись далі Частину 50)  

Мегалодон

Ветеран галузі рибного господарства

Схожий пост

Кількісна характеристика перетравності поживних речовин у травленні риб (Частина 8)

Створено - 04.04.2023 0
Кількісна характеристика перетравності поживних речовин у травленні риб (Частина 8) Про кількість поживних речовин корми, що надходять у внутрішнє середовище…

Годування коропів (Частина 51)

Створено - 15.05.2023 0
Годування коропів (Частина 51) Практика застосування стартових комбікормів для годування личинок коропа в індустріальних умовах дозволила знайти цікаве явище. На…

Що робити новому керівництву Держрибагентства для забезпечення сталого розвитку галузі рибного господарства України (Частина 4 – аквакультура, індустріальні рибні господарства).

Створено - 16.05.2020 0
  Що робити новому керівництву Держрибагентства для забезпечення сталого розвитку галузі рибного господарства України (Частина 4 – аквакультура, індустріальні рибні…