Міжнародний рік кустарного риболовства та аквакультури 2022 р. (по матеріалах ФАО 2022 р.) (Частина 2)

Опубліковано at 03.04.2023
246 0

Міжнародний рік кустарного риболовства та аквакультури 2022 р. (по матеріалах ФАО 2022 р.) (Частина 2)

Компонент 1 – екологічна стійкість: стале використання біорізноманіття в інтересах життєздатності маломасштабного кустарного кустарного рибальства та аквакультури в довгостроковій перспективі МРКРА 2022, в основі якого лежать ЦСР 2 (ліквідація голоду), ЦСР 6 (Чиста вода і санітарія), ЦСР 14 (збереження морських екосистем), ЦСР 15 (збереження екосистем суші), Глава 5 (Регулювання володіння і користування в маломасштабному рибальстві та управління ресурсами) Принципів УМР і Глобальний план дій у галузі водних генетичних ресурсів для виробництва продовольства та ведення сільського господарства, покликаний привернути увагу до ролі рибалок, рибоводів і працівників рибного господарства в забезпеченні відповідального управління та сталого використання водних біоресурсів і екосистем, що їх підтримують.

Передбачено такі заходи, що допомагають переконатися в необхідності забезпечення права на доступ до природних ресурсів для тих, хто працює в сегменті маломасштабного рибальства та аквакультури:

– збір прикладів із практики з метою розроблення рекомендацій для директивних органів і більш повного визнання ролі дрібних господарств, що займаються рибальством, у сталому

використанні та збереженні ресурсів;

– розроблення довідника щодо ролі населення, що займається маломасштабним рибальством, в охороні довкілля, зміцнення взаємодії та співпраці між організаціями працівників рибного господарства, ОГС та іншими організаціями, що займаються питаннями маломасштабного рибальства та біорізноманіття.

Така взаємодія допомагає організовувати інклюзивні процеси, що сприяють забезпеченню балансу між стійким використанням ресурсів і дотриманням прав доступу та користування, якими наділені дрібні рибалки (ЦСР). Ця робота проводиться Колективною мережею з досліджень з метою збереження, що працює на базі Університету Святої Марії в Канаді.

Організація “Міжнародний колектив на підтримку працівників рибного господарства” (МКРГ) і НУО Crocevia закликали до спільної розробки Довідника з Конвенції про біологічне різноманіття (КБР), орієнтованого на населення, що займається маломасштабним рибальством.

Завдання ЦСР: забезпечити доступ дрібних господарств, що займаються кустарним рибним промислом, до морських ресурсів і ринків. Розробка нової глобальної системи інформації про водні генетичні ресурси, за допомогою якої можна характеризувати та якої можна характеризувати і каталогізувати культивовані типи водних ресурсів, що використовуються в маломасштабній аквакультурі, і закладати основу для розроблення заходів щодо забезпечення справедливого доступу і спільного використання вигод, а також розроблення технічних керівництв з виробництва з метою створення умов для впровадження передових методів господарювання в інтересах забезпечення гідного рівня життя та екологічності виробництва.

Компонент 2 – економічна стійкість: підтримання інклюзивних виробничо-збутових ланцюжків в інтересах маломасштабного кустарного рибальства та аквакультури МРКРА 2022 покликаний привернути увагу не лише до ролі дрібних виробників харчової продукції з водних біоресурсів у досягненні ЦСР (Відповідальне споживання та виробництво), а й до актуальних для них проблем у сфері економічної ефективності, доступу на ринки та соціальної й екологічної стійкості.

Пункт Підвищення продуктивності та конкурентоспроможності виробничо-збутових ланцюжків і використання потенціалу дрібного рибальства та аквакультури для сталого розвитку, а також забезпечення того, щоб заходи щодо поліпшення економічного становища не виключали заходів щодо забезпечення екологічної стійкості та соціальної інклюзивності.

Компонент 3 – соціальна стійкість: забезпечення соціальної інклюзії та благополуччя у секторі маломасштабного рибальства та аквакультури. Завдання 1.3 ЦСР передбачає, що країни повинні впровадити на національному рівні належні системи соціального захисту, для досягнення ЦСР 8 необхідно забезпечити гідну роботу для всіх, а для досягнення ЦСР 10 – скоротити нерівність усередині країн і між ними. Усі ці питання вкрай актуальні для людей, зайнятих у секторі маломасштабного рибальства та аквакультури. Доведено, що заходи політики і програми в галузі соціального захисту знижують рівень бідності та відсутності продовольчої безпеки, стимулюють інвестиції в рибальство і сільськогосподарське виробництво, забезпечують можливості для гідної роботи та позитивно впливають на місцеву економіку та місцеве населення COVID-19 висвітлив важливість соціального захисту для збереження засобів до існування та підтримання гідності дрібних рибалок, рибоводів і працівників рибного господарства та підвищення їх загальної життєстійкості (ФАО, 2021).

Прагнучи сприяти забезпеченню гідних умов праці для працівників, ФАО, Міжнародна морська організація та Міжнародна організація праці (МОП) спільними зусиллями вивчили перспективи рибальського сектору і розглянули питання забезпечення безпеки і безпечних умов праці в секторі рибальства за допомогою застосування міжнародних стандартів (ФАО/ІМО/МОТ, 2020). Однак на національному рівні більшість міжнародних документів застосовуються лише частково, і сектор, як і раніше, стикається з проблемами недостатнього дотримання положень трудового законодавства, обмеження прав дрібних рибалок, дитячої праці та перешкод для доступу до соціального захисту.

Компонент 4 – загальне керівництво: забезпечення ефективної участі сектору маломасштабного кустарного рибальства та аквакультури в створенні та розвитку сприятливого політичного середовища Відповідно до завдання 10.3 ЦСР, щоб забезпечити сталий розвиток маломасштабного рибальства та аквакультури, необхідно створити сприятливі умови для забезпечення рівних можливостей і скорочення нерівності, а також для побудови мирного та інклюзивного суспільства в інтересах сталого розвитку (ЦСР 16). МГКРА 2022 покликаний привернути увагу до важливості прийняття доцільних, прозорих колективних процесів для прийняття рішень, управління процесів для прийняття рішень, управління ресурсами та постачання продукції на ринки, а також для забезпечення дрібним господарствам у секторі рибальства та аквакультури гарантованих прав доступу до природних ресурсів і послуг, особливо в умовах посилення конкуренції за такі ресурси та дисбалансу сил.

Компонент 5 – гендерна рівність і рівноправність: визнання того, що жінки та чоловіки, зайняті в секторі маломасштабного кустарного рибальства та аквакультури, рівноправні. Важливо пам’ятати, що гендерна рівність є не тільки правом людини, ключовим правом людини, а й ключовим чинником сталого розвитку маломасштабного рибальства та аквакультури. Жінки становлять 40 відсотків учасників виробничо-збутового ланцюжка в секторі. Вони виконують цілу низку функцій, але частіше, ніж чоловіки, обіймають найменш стабільні та найбільш низькооплачувані посади, не беруть участі на рівних у діяльності організацій і процесах ухвалення рішень, не отримують підтримки з боку законодавства і політики в галузі рівності, не мають рівного доступу до ресурсів, ринків, технологій і послуг і не користуються ними.

Проведення МРКРА 2022 покликане забезпечити прогрес у досягненні ЦСР 5 (Гендерна рівність) і виконанні положень Глави 8 (Гендерна рівність) Принципів УМР. Для цього необхідно розширювати права і можливості жінок, забезпечуючи гендерну рівність, покращуючи соціально-економічні показники сектору та сприяючи спільнотам дрібних риболовецьких і дрібних риболовецьких і фермерських господарств шляхом підвищення ролі жінок як провідників змін.

Компонент 6 – продовольча безпека та харчування: поширення інформації про внесок маломасштабного кустарного маломасштабного кустарного рибальства і аквакультури в забезпечення здорового харчування в стійких продовольчих системах. Маломасштабне рибальство та аквакультура не тільки роблять прямий внесок у підтримання продовольчої безпеки та харчування, забезпечуючи близько 500 млн осіб харчовою продукцією з водних біоресурсів, а й створюють можливості для отримання засобів до існування. Таким чином, побічно сприяють поліпшенню становища в галузі продовольчої безпеки і харчування, роблячи ще більший внесок, якщо брати до уваги також роль дрібномасштабного рибальства та аквакультури.

Мета МРКРА 2022 полягає в тому, щоб привернути увагу до внеску дрібних виробників харчової продукції з водних біоресурсів у розвиток продовольчих систем і забезпечення харчування, оскільки в секторі маломасштабного рибальства та аквакультури вилов становить близько 40% від загальносвітового і забезпечується, за оцінками, близько 50 відсотків рекомендованого обсягу споживання жирних кислот омега-3 для майже 1 млрд жінок.

Компонент 7 – стійкість до зовнішніх впливів впливів: підвищення готовності та адаптаційного потенціалу маломасштабного кустарного рибальства та аквакультури в умовах деградації довкілля, потрясінь, лих і зміни клімату Маломасштабне рибальство та аквакультура наражаються на низку ризиків.

У Рамковій конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату (РКЗК ООН) і Паризькій угоді визнається, що зміна клімату може мати катастрофічні наслідки для малих острівних держав, що розвиваються (МОСТРАГ), найменш розвинених країн (НРК) та інших вразливих держав, де проживає населення, що займається маломасштабним рибальством і сільським господарством.

Завдання 1.5 ЦСР 1.5 33 стосується стійкості до зовнішніх впливів у контексті пов’язаних із кліматом екстремальних явищ та інших економічних, соціальних та екологічних потрясінь і лих. Крім того, стійкість до зовнішніх впливів є основним елементом завдання 13.1 підвищити опірність і здатність адаптуватися до небезпечних кліматичних явищ і стихійних лих у всіх країнах.

Проведення МРКРА 2022 сприяє вирішенню цих завдань, оскільки воно розширює можливості для застосування елементів Принципів УМР, що стосуються зміни клімату та ризику лих, а також для  проведення заходів з підвищення обізнаності, нарощування потенціалу і створення робочих місць для населення, що працює у сегментах маломасштабного рибальства та аквакультури, в рамках планів із відновлення після пандемії COVID-19 за принципом зробити краще, ніж було!.

Посібник Coo, osenba та Polain (2021) покликаний допомогти директивним органам, державним установам, партнерам з розвитку та ОГС у розробленні та здійсненні заходів політики і програм у сфері рибальства, що стосуються ризиків, лих і зміни клімату в контексті прав людини. Ще одним допоміжним інструментом з акцентом на чоловіках і жінках – дрібних рибалках та рибоводах 34 – є онлайновий електронний навчальний курс Реагування на надзвичайні ситуації в галузі рибальства та аквакультури

(Дивись далі Частину 3)

 

Мегалодон

Ветеран галузі рибного господарства

Схожий пост

Десятиліття по відновленню екосистем та проблематики біорізноманіття (по матеріалах ФАО 2022 р.) (Частина 4)

Створено - 05.03.2023 0
Десятиліття по відновленню екосистем та проблематики біорізноманіття (по матеріалах ФАО 2022 р.) (Частина 4). Вирішення проблеми забруднення в секторі рибальства. Залишені, загублені…

Десятиліття по відновленню екосистем та проблематики біорізноманіття (по матеріалах ФАО 2022 р.) (Частина 3)

Створено - 05.03.2023 0
Десятиліття по відновленню екосистем та проблематики біорізноманіття (по матеріалах ФАО 2022 р.) (Частина 3). Управління басейнами для забезпечення сталого рибальства у…

Інноваційні методи в аквакультурі. Розведення двостулкових молюсків (по матеріалах ФАО 2022 р.) (Частина 2)

Створено - 17.02.2023 0
Інноваційні методи в аквакультурі (по матеріалах ФАО 2022 р.) (Частина 2) Розведення двостулкових молюсків. Двостулкові молюски є джерелом збалансованого комплексу біодоступних поживних речовин, що…