Міжнародний рух кустарного риболовства та аквакультури (по матеріалах ФАО 2022 р.) (Частина 1)

Опубліковано at 03.04.2023
266 0

Міжнародний рік кустарного риболовства та аквакультури 2022 р. (по матеріалах ФАО 2022 р.) (Частина 1)

Мета Міжнародного року. Організація Об’єднаних Націй проголошує певні дні, тижні, роки та десятиліття для того, щоб привертати увагу до подій і тем, важливим для сприяння досягненню її цілей у сфері розвитку за допомогою підвищення інформованості і дій.

У 2018 році Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй проголосила 2022 рік Міжнародним роком кустарного рибальства та аквакультури (МРКРА 2022) і призначила ФАО куратором його проведення у співпраці з іншими профільними організаціями та органами системи Організації Об’єднаних Націй (Організація Об’єднаних Націй, 2018).

Перед світовою спільнотою стоїть безліч комплексних проблем, серед яких голод, неповноцінне харчування та захворювання, зумовлені харчуванням, необхідність забезпечувати зростаюче населення планети достатньою кількістю здорової їжі, втрати і МРКРА псування харчової продукції, які необхідно скорочувати, надмірна експлуатація природних ресурсів, наслідки зміни клімату, природних ресурсів, наслідки зміни клімату та інші серйозні проблеми, такі як пандемія,  COVID-19. 2022 р. – це можливість привернути увагу до важливості маломасштабного кустарного рибальства та маломасштабної аквакультури для продовольчих систем, джерел засобів до існування, культури і навколишнього середовища. Малі кустарні рибальські господарства, рибницькі та рибопереробні підприємства виробляють значну частку харчової продукції з водних біоресурсів, тому вони можуть стати основними провідниками перетворень в інтересах сталого використання та збереження водних біоресурсів, які матимуть позитивний непрямий вплив на продовольчі системи та безпеку в плані харчування.МРКРА 2022 переслідує такі цілі:

– поглиблення розуміння світовою спільнотою того, що являють собою маломасштабне кустарне рибальство та аквакультура і стимулювання заходів з підтримки їхнього внеску в сталий розвиток, зокрема в забезпеченні продовольчої безпеки та харчування, викорінення злиднів і використання природних ресурсів;

– розвиток діалогу та співпраці між маломасштабними кустарними рибалками, рибоводами, працівниками рибного господарства, урядами та іншими ключовими партнерами у рамках виробничо-збутового ланцюжка, а також подальше зміцнення їхнього потенціалу, необхідного для підвищення стійкості рибальства та аквакультури, сприяння соціальному аквакультури, сприяння соціальному розвитку і підвищенню добробуту представників сектору.

Мета МРКРА 2022 полягає в тому, щоб шляхом підвищення обізнаності про роль маломасштабного рибальства і аквакультури зміцнювати взаємозв’язки між наукою і політикою, розширювати можливості зацікавлених сторін щодо здійснення дій, зокрема, спрямованих на створення нових і розвиток наявних партнерств.

Він дає можливість продемонструвати потенціал і різноманітність маломасштабного кустарного рибальства та аквакультури та привернути увагу до вигод, які можна отримати завдяки налагодженню партнерських зв’язків та співпраці з рибалками, партнерських зв’язків та співпраці з рибалками, рибоводами та працівниками рибного господарства в інтересах сталого розвитку водних біоресурсів.

Привертаючи увагу громадськості та держави до цих підсекторів і населення, що займається відповідною діяльністю, і стимулюючи прийняття спеціальних заходів державної політики та програм, можна забезпечити реалізацію їхніх прав і забезпечити освоєння ними передових методів, спрямованих на стале ведення діяльності.

Крім того, МРКРА 2022 слугує каталізатором застосування Кодексу ведення відповідального рибальства та супутніх документів, таких як

Добровільні керівні принципи забезпечення сталого маломасштабного рибальства в контексті продовольчої безпеки та викорінення бідності (ФАО, 2015), і створює умови для того, щоб того, щоб вживати конкретних заходів в інтересах досягнення цілей у сфері сталого розвитку (ЦСР). Він може допомогти в дотриманні принципів прийнятої КРХ Декларації про стійкість рибальства та аквакультури і Шанхайської декларації, в яких визнається критичне значення маломасштабного рибальства та аквакультури. Проведення МРКРА 2022 вписується в рамки проголошеного Організацією Об’єднаних Націй Десятиліття сімейних фермерських господарств (2019-2028 роки).

Ці два заходи відіграють взаємопідтримуючу роль і допомагають привертати увагу до дрібних кустарних рибалок, рибоводів і працівників рибного господарства.

Після проголошення МРКРА 2022  19 листопада 2021 р. по всьому світу було проведено різні заходи, такі як перше спільне віртуальне засідання трьох регіональних комітетів з проведення МРКРА 2022 для регіону Латинської Америки та Карибського басейну.

В Уганді та Малаві відбулися національні заходи, а в Об’єднаній Республіці Танзанія – місцевий захід на честь початку проведення року.

У рамках МРКРА 2022 здійснюються різноманітні ініціативи, орієнтовані на різні сторони та партнерства по всьому світу; проводяться сотні заходів, присвячених маломасштабному рибальству та аквакультурі: конференції та форуми, серії вебінарів і конкурси, публікації, спеціальні випуски журналів і комунікаційні матеріали (наприклад, інфографіка і календарі) для сприяння досягненню поставлених цілей.

Підтримка МРКРА 2022 стає дедалі ширшою. Розвивається партнерська взаємодія та співробітництво, яка включає різноманітні ініціативи та охоплює різні суб’єкти.

Сім основних компонентів Глобального плану дій з проведення МГКРА 2022 в інтересах досягнення ЦСР інтересах досягнення ЦСР. Глобальний план дій у рамках Міжнародного року кустарного рибальства та аквакультури – 2022 р. в основі якого лежать сім взаємопов’язаних компонентів, покликаний допомогти дрібним господарствам, що займаються кустарним рибальством і аквакультурою, вирішити проблеми, що стоять перед ними і використовувати нові можливості, щоб зробити внесок у досягнення ЦСР.

У його здійсненні беруть участь національні адміністративні органи, рибалки, рибоводи, працівники рибного господарства, неурядові організації (НУО), організації громадянського суспільства (ОГС), приватні підприємства, агентства з розвитку та міжурядові органи.

(Дивись далі Частину 2)

Мегалодон

Ветеран галузі рибного господарства

Схожий пост

Інтенсифікація і розширення стійкого виробництва продукції аквакультури (по матеріалах ФАО 2022 р.) (Частина 2)

Створено - 16.02.2023 0
Інтенсифікація і розширення стійкого виробництва продукції аквакультури (по матеріалах ФАО 2022 р.) (Частина 2)  Ефективне регулювання на користь розширення аквакультури “Блакитна” трансформація…