Сухе молоко, обрат, яєчний порошок, прадікон в харчуванні риб (Частина 32)

Опубліковано at 27.04.2023
327 0

 

Сухе молоко, обрат, сироватка, яєчний порошок, прадікон в харчуванні для риб (Частина 32)

Ці компоненти є цілісним або “знятим” після відділення вершків молоко (обрат), висушене на розпилювальних сушарках. Продукти різняться в основному за рівнем сирого протеїну – 25-27% в молоці і до 40% в обраті, а також ліпідів – відповідно від 14 до 28% і від 05 до 12%.

Основу протеїну (до 80%) становить повноцінний білок, що містить фосфор і казеїн. Обидва продукти містять до 50% молочного цукру – лактози. Зольні елементи становлять 7-8%.

Серед них переважають кальцій, фосфор та калій. Органічні речовини сухого молока для коропа доступні досить добре. Коефіцієнт перетравності сирого протеїну, ліпідів та вуглеводів 78-79%. Мінеральна частина засвоюється значно гірше: фосфор – на 50%, а сума зольних елементів – лише на 14%. З останнім пов’язана нижча перетравність загальної суми поживних речовин – 71%.

До позитивних якостей сухого молока відноситься здатність його казеїну пов’язувати деякі отрути, що робить бажаним його присутність у комбікормах для молоді риб, до негативних – по-перше, досить швидке утворення продуктів перекисного окислення ліпідів (прогоркання); по-друге, сильна денатурація білка (до 50%) внаслідок тривалої термічної обробки, що супроводжується утворенням комплексів лізину з лактозою.

В результаті виникають сполуки, які слабо піддаються розщепленню травними ферментами. Все це знижує харчову цінність білка та його доступність для організму тварин. Водночас білки молочної сироватки у форелі перетравлюються майже повністю – на 96%. Суха сироватка, що отримується після вироблення з молока сиру, незважаючи на практично повне видалення казеїну, також містить біологічно цінний протеїн. Він представлений в основному альбумінами та глобулінами. Служить добрим джерелом мінеральних речовин. Поживні та біологічно активні речовини сухої сироватки легко засвоюються. Як і всі молочні продукти, вона має антитоксичний ефект. Негативна властивість всіх перерахованих кормових продуктів з молока – швидке обсіменіння мікроорганізмами, зокрема, патогенними властивостями (стафілококи, кишкова паличка тощо). Це передбачає особливі умови зберігання сировини та комбікормів із його включенням.

Сухе молоко, а частіше сухий обрат і сироватку, переважно використовувати у стартових кормах для різних об’єктів аквакультури, зокрема, осетрових риб.

Яєчний порошок. Яєчний порошок готується із цільного яйця. Він містить 96-97% сухої речовини, 35-40% сирого протеїну, велику кількість ліпідів (34-36%), близько 25% вуглеводів та 3% зольних елементів; багатий на фосфор (близько 800 мг/кг).

Перетравність сировини тваринного походження в дослідах з молоддю коропів. Було встановлено, що всі органічні речовини яєчного порошку добре доступні організму риб. Згідно з нашими неопублікованими даними, коефіцієнт перетравності ліпідів становив 84%, білка — 79%, вуглеводів — 63%. З мінеральних речовин щодо великих кількостях (40%) доступний фосфор.

Величина перетравності зольних елементів перекривається надходженням у кишечник та виділенням з екскрементами обмінних фракцій мінералів у кількості 39% від з’їдених рибами.

Це свідчить про різку дисбалансованість для риб мінеральної фракції яєчного порошку. Використовується в обмежених кількостях у стартових комбікормах для личинок риб.

Прадікон. Прадикон, або протеїно-адипатний концентрат, відноситься до нетрадиційних видів білкової сировини тваринного походження. Його виготовляють із відходів шкіряного виробництва (мездри) способом екструдування. Прадикон має загальний вміст протеїну, близький до його кількості в рибному борошні (58%), багатий жиром (- 15%) та вуглеводами (близько 22%). Кількість зольних елементів – 4,5%, фосфору – близько 1,6%. Негативна властивість – недостатній вміст таких, що зазвичай лімітують незамінних амінокислот, як метіонін (1,2-1,4% від загального білка), лізин (2,1-3,4%), гістидин (0,7%) і триптофан ( 0,3%).

За фізико-хімічними властивостями прадікон не є технологічним. У процесі виготовлення комбікормів при контакті з водою утворює тягучу суміш, що важко перемішується. 

На монодієті з прадікону в експериментах з коропами було показано, що перетравність його сирого протеїну та жиру була дуже високою – близько 90%, зольних елементів – 60%, фосфору – 32%. Практично недоступними виявилися вуглеводи. У зв’язку з цим суха речовина перетравлювалася лише на 65%, енергія — на 69%.

Риби погано їли прадікон і слабо росли. При включенні прадікону до комбікорму з’ясувалося, що еквівалентна заміна ним рибного борошна у кількості 9% викликала несприятливі зміни в організмі риб. Незважаючи на те, що перетравність органічних речовин та енергії кормосуміші була відносно високою (60-76%), перетравлені речовини засвоювалися дуже погано. Порівняно з кормом, що не містить прадікону, це виявилося у зниженні (до 15%) ефективності використання всіх поживних речовин та енергії на приріст маси риб, зневодненні організму та активізації синтезу ліпідів. Інтегральним результатом заміни рибного борошна на прадікон було гальмування зростання риб (на 21%) та збільшення витрат корму на 28% за близької до контролю інтенсивності споживання.

У той же час заміна 3% рибного борошна (із загальної кількості 9%) на прадікон дала позитивний ефект. У піддослідних коропів порівняно з контрольним відбулося збільшення конверсії поживних речовин корму на 3-25%, енергії – на 11% за деякого прискорення зростання.

На підставі рибоводно-фізіологічних експериментів було зроблено висновок, що прадікон може включатися до комбікорму для коропів у кількості 3% за наявності у складі рецепту 6% рибного борошна. Ця доза виявилася близькою до доз, рекомендованих для сільськогосподарських тварин (норми введення відходів шкіряного виробництва не перевищують 4%).

(Дивись далі Частину 33)

Мегалодон

Ветеран галузі рибного господарства

Схожий пост

Продукты товарного осетроводства

Створено - 27.03.2019 0
Продукты товарного осетроводства В настоящее время в Украине наметилась некоторая тенденция развития товарного осетроводства. Начали появляться мелкие осетровые рыбохозяйственные предприятия,…