Рибні комбікорми: крильове та кальмарове борошно (Частина 31)

Опубліковано at 26.04.2023
269 0

Рибні комбікорми: крильове та кальмарове борошно (Частина 31)

Криль, зокрема антарктичний (Euphausia sup. Dana), відноситься до морських планктонних ракоподібних. Борошно виробляється із свіжовиловленого чи замороженого криля або за технологією прямої сушики на рибомучних установках, або за пресово-сушильною технологією.

Поживна цінність крилової муки за хімічним складом досить висока. Залежно від термінів та місця вилову криля вона може містити 38-62% сирого протеїну, 6-16% жиру, 20-45% вуглеводів (в основному хітину), близько 10% мінеральних речовин, вітаміни групи В, каротиноїди, макро- та мікроелементи, що дає 2-3 МДж/100 г енергії. Має високий вміст каротиноїдів (до 200 мг/кг астаксантину проти 76 крабів і 137 мг/кг раків).

Кількісне співвідношення незамінних амінокислот сприятливо для риб. Виявлено високий рівень лізину та метіоніну. Для коропів слабо лімітує валін. Його недолік може бути легко усунений введенням у корм рослинних компонентів.

У складі її ліпідів міститься близько 25% насичених жирних кислот (в основному 19% пальмитинової енергоємної), 35% мононенасичених (з них 21% олеїнової) і близько 40% поліненасичених.

У групі поліненасичених трохи більше половини припадає на фізіологічно важливу для риб ейкозапентаєнову кислоту, цим жири криля вигідно відрізняються від жирів інших видів сировини тваринного походження.

Без стабілізації борошна антиокислювачами існує висока ймовірність швидкого окислення високоненасичених жирних кислот та утворення токсичних перекисів. Ця обставина не дозволяє використовувати в корм рибам крильове борошно прямого сушіння тривалого терміну зберігання.

Після обробки криля за пресово-сушильною технологією частина жиру видаляється, і термін зберігання борошна збільшується. Однак при цьому з продукту виводяться легкоплавкі ліпіди, переважно високоживильні поліненасичені жирні кислоти і жиророзчинні вітаміни. Як наслідок, знижується її харчова цінність.

Результати випробувань борошна ПС-Т показали, що доступність коропів загальної суми її поживних речовин близька до 42%, тобто. істотно нижче, ніж рибного борошна. Причини – низька (35%) перетравність вуглеводів, що пов’язано з відсутністю в кишечнику коропа хітінази, екскреція ендогенних мінералів через кишечник і погана перетравність сирого протеїну (63%).

У той самий час щодо інтенсивності всмоктування і скоров амінокислот встановлено, що доступність риб суми 17 основних протеиногенных амінокислот значно вище і становить 84%. У цьому показники доступності окремих кислот коливаються у діапазоні 79-89%. Виняток становлять валін з 69% і гістидин (швидко 73%). Їхній недолік легко нівелюється при введенні в комбікорми рослинних компонентів.

Встановлений факт значної невідповідності коефіцієнта перетравності сирого протеїну (63%) крилової муки та доступності суми її амінокислот (84%), як правило, свідчить про погану доступність для тваринного організму небілкового азоту.

У форелі, в шлунку якої їжа перетравлюється спочатку в кислому, а потім у лужному середовищі, ступінь вилучення поживних речовин з крилової муки істотно вище. Коефіцієнти перетравності сирого протеїну та жиру 90-93%, вуглеводів – 69%, зольних елементів – 41%. Доступність незамінних амінокислот – 91-96%, за винятком фенілаланіну (56%).

Тому в комбікормах для форелі сприятливі поєднання крилового борошна зі злаковими (виняток – житнє висівки) і з основними макухами та шротами.

Важливою перевагою крилової муки, як було зазначено вище, є високий вміст каротиноїдів, переважно астаксантину. Визначено стимуляцію зростання та зниження кормових коефіцієнтів у райдужної форелі при заміні в продукційних комбікормах частини рибного борошна на крильову. У кормах для виробників форелі заміна 10-40% (оптимум 30%) рибного борошна на крилеву призводила до поліпшення якості статевих продуктів і сприятливо позначалася на життєстійкості та швидкостях зростання личинок та ранньої молоді.

Забарвлення тканин форелі перебувала у прямому зв’язку з кількістю борошна в раціоні та тривалістю харчування ним риб. Максимальний ефект виявлений у трирічок через 4 місяці при утриманні в кормі 30% крилової муки. Хороший продукційний ефект відзначений і при включенні її в обмежених кількостях у продукційні комбікорми для ставкового коропа або для молоді, що вирощується в садках на теплих водах.

Кальмарове борошно. Для виготовлення борошна використовуються дрібні та пошкоджені кальмари, голови, начинки, при цьому застосовується модифікація пресово-сушильної технології. За хімічним складом кальмарова мука близька до високоякісної рибної, але має ряд відмінностей, що стосуються насамперед ліпідної, вуглеводної та мінеральної складових.

У продукті багато сирого протеїну – 65%. Три чверті його посідає частку білка. Кількісні співвідношення незамінних амінокислот у сухій речовині близькі до потреб лососевих та коропових риб. На загальну фракцію ліпідів припадає близько 11%. У складі жирних кислот переважають фізіологічно необхідні, особливо для холодноводних риб, високоненасичені кислоти – 41%. Зокрема, на частку дефіцитної у звичайній сировині ейкозапентаєнової кислоти (20:5п-3) припадає 13%, докозагексаєнової (22:6п-3) – 19,5%.

Наявністю їх у таких кількостях кальмарова мука вигідно відрізняється і від рибної. Перед вуглеводів доводиться 15%, що у 1,5-2,0 разу перевищує їх у рибній муці. Зольних елементів 9-12%. У їхньому складі переважають натрій та калій (1,5-1,2%), фосфору менше – 0,9%.

З мікроелементів у кальмаровому борошні в порівнянні з іншими видами сировини дуже багато заліза, цинку та міді. Кальмарове борошно – це важливий компонент комбікормів. Оцінка поживності продукту велася на двох видах риб – короп і форелі.

При випробуваннях кальмарового борошна в монодієті та у складі комбікормів було встановлено, що основні поживні речовини борошна досить добре перетравлені в обох видів риб, незважаючи на їх відмінності у будові та функціональних особливостях травних систем. Коефіцієнти перетравності сирого протеїну досягали у безшлункових коропів 86%, у форелі, що має шлунок та пілоричні придатки, – 84%. Значення доступності незамінних амінокислот для форелі дуже високі, і їх діапазон коливань відносно невеликий – 84-93%. Показники швидко амінокислот (75-145%) вказують на високу якість білка і сприятливість поєднання кальмарового борошна з переважною кількістю рослинних компонентів.

Загальні ліпіди перетравлюються досить повно – 89-94%, причому доступність основних (за вмістом) жирних кислот, і зокрема, ліноленової, ейкоза- і докозапентаєнової, а також ейкозагексаєнової гранично висока – 90-100%. Дуже погано засвоюються кислоти лінолевого ряду: лінолева – 21%, арахідонова – 64%.

Ймовірно, останнє викликане зниженою потребою холодноводної форелі в кислотах п-6 ряду. Хрящеподібні вуглеводи кальмарового борошна у форелі добре перетравлюються (на 76%); у коропа через відсутність солянокислого травлення – значно гірше (38%). Перетравність мінеральних речовин кальмарового борошна набагато менша, ніж білків і ліпідів: у коропа — 39%, у форелі — 44%. Однак ці показники суттєво вищі порівняно з іншими видами сировини, особливо рослинного походження. Коефіцієнти перетравності сухої речовини досягають дуже високих значень – 76-77%, енергії – 82-84%.

У той же час засвоєння перетравлених речовин у риб обох видів йде погано як в експериментах з монодієтою, так і при високих дозах комбікормів, що призводить до гальмування росту.

Коефіцієнти ефективності використання (конверсії) корму дуже низькі. Можлива причина – наявність не вивчених антипоживних факторів. До них може бути віднесений гістамін, який при посмертному автолізі під час накопичення відходів перед їх переробкою утворюється відносно великих кількостях.

Як зазначалося вище, його підвищений вміст їжі викликає різні патології, що погіршують фізіологічний стан риб. При обмеженні введення кальмарової муки її позитивні властивості перекривають негативні. Діапазон оптимальних доз цього продукту комбікорми для обох видів знаходиться в межах 10-20%.

В оптимальних кількостях борошно з кальмарів викликає сприятливі для організму риб зміни в обміні речовин: у форелі підвищується загальна резистентність, у коропа посилюється темп зростання при зниженні витрат корму.

На закінчення слід сказати, що борошно з відходів виробництва філе кальмарів, виготовлене за пресово-сушильною технологією, у комбікормах для риб може служити замінником рибного борошна або використовуватися як самостійний високопоживний компонент з обмеженням введення до 20%.

(Дивись далі Частина 32)

Мегалодон

Ветеран галузі рибного господарства

Схожий пост

Інтенсифікація і розширення стійкого виробництва продукції аквакультури (по матеріалах ФАО 2022 р.) (Частина 1)

Створено - 15.02.2023 0
Інтенсифікація і розширення стійкого виробництва продукції аквакультури (по матеріалах ФАО 2022 р.) (Частина 1)  Цілі і завдання. Безперечно, що аквакультура відіграє…