Продукція аквакультури (по матеріалах ФАО) (частина 2)

Опубліковано at 08.02.2023
281 0

Продукції аквакультури (по матеріалах ФАО 2022 р.) (частина 2)

Продукція аквакультури у внутрішніх водоймах, морській та прибережній аквакультурі 2022 р. (тис. тонн)

Групи

Африка

Америка

Азія

Європа

Океанія

Разом

Аквакультура у внутрішніх водоймах

1. Кісткові риби

1900

1100

47900

500

51400

2. Ракоподібні

100

4500

4600

3. Молюски

300

300

4. Інші в.б.р.

700

 

700

5.Всього в.б.р.:

1900

1200

53400

500

57000

6. Водорості

Всього:

1900

1200

53400

500

57000

Морська та прибережна аквакультура

1. Кісткові риби

100

1200

4470

2100

230

8100

2. Ракоподібні

1900

5500

7400

3. Молюски

200

50

16550

700

 

17500

4. Інші тварини

5.Всього в.б.р.:

300

3150

26520

2800

230

33000

6. Водорості

100

50

36820

20

10

37000

Всього:

400

3200

63340

2820

240

70000

Аквакультура всього

1. Кісткові риби

2000

2300

52370

2600

230

59500

2. Ракоподібні

2000

10000

12000

3. Молюски

200

50

16850

700

17800

4. Інші в.б.р.

700

700

5.Всього в.б.р.:

2200

4350

79920

3300

230

90000

6. Водорості

100

50

36820

20

10

37000

Всього:

2300

4400

116740

3320

240

127000

Примітка: … – не значні обєми.

Виробництво продукції аквакультури з використанням кормів випереджає за темпами зростання виробництво без їх застосування. Частка продукції, виготовленої без застосування кормів у загальному обсязі виробництва штучно вирощуваних водних тварин постійно знижується: до 2000 року вона перевищувала 40 відсотків,а в 2022 р. склала всього 27%, хоча в абсолютному вираженні річний обсяг продукції, виробленої таким методом, практично не змінився.

Загальний обсяг виробництва без застосування кормів у 2022 р. становив 27 млн. тонн; у цей обсягу війшли 8,5 млн тонн риб-фільтраторів, вирощениху внутрішніх водоймах – переважно білого та строкатого товстолобика – і більше 17 млн. тонн водних безхребетних, переважно морських двостулкових молюсків.

У багато видових системах прибережної марикультури та аквакультури у внутрішніх водоймах корми були переважно порошкові та гранульовані, які відрізняються низькою водоміцністю та швидко розчиняються, які також поїдають види-фільтратори. .Ця особливість за певних умов ускладнює розмежування видів, що вирощуються з відгодівлею та без відгодівлі. У 1950-хта 1960-х роках у деяких країнах Африки спробували розводити коропів-фільтраторів, але не вдало. коропів припинили вирощувати ще у XX столітті та замінили пристосованими до місцевих умов тилапіями та сомами. Знайти та ввести в культуру місцеві види кісткових риб, які могли б використовуватися для розвитку економічного та ефективного багато видового виробництва з використанням природних сприятливих для розведення умов у рибоводних водоймах замість коропів-фільтраторів, виявилося практично не підйомним завданням. Однак спільні зусилля (наприклад, створення інкубаторів, що знаходятьсяу міжнародній власності) щодо прискорення розвитку розведення морських молюсків у прибережних районах Африки відкривають широкі перспективи для нарощування виробництва харчової продукції з водних біоресурсів.

Штучне вирощування костних риб у садках та відгороджених частинах водойм (млн. тонн/рік).

Країни

2010 р.

2022 р.

Водойми

Садки

Водойми

Садки

1. Китай

19,9

1,1

26,5

1,3

2. Індонезія

1,3

01

3,5

0,6

3. Бангладеш

1,1

2,3

4. Єгипет

0,9

0,2

1,8

0,3

5. Таіланд

0,4

0,5

0,1

Штучно вирощувані водні види. Завдяки широкому спектру умов, у яких практикується аквакультура, в різних системах з використанням прісної, солонуватої, морської води та солоної води внутрішніх водойм вирощуються різноманітні водні види та їх гібриди.

Серед 494 таксономічно визнаних видів, які коли-небудь культивувалися у світі, – 313 видів кісткових риб, 88 видів молюсків, 49 видів ракоподібних, 31 вид водоростей, 2 види синьо-зелених водоростей, 6 видів морських безхребетних, 3 види жаб (амфібій) та 2 види водних черепах (рептилій).

Фактична кількість водних видів, що культивуютьсяу різних країнах світу, набагато вище, а зареєстровані гібриди кісткових риб складають лише малу частку від безлічі гібридів не тільки кісткових риб, а й молюсків, жаб, водних черепах та морських водоростей.

Не зважаючи на широку різноманітність водних видів, що вирощуються, у виробництві продукції аквакультури, переважно використовується лише невелика кількість «основних»видів (див. таблицю).

Виробництво продукції аквакультури у світі (тис. тонн/рік)

Види водних біоресурсів

2000 р.

2010 р.

2022 р.

Кісткові риби

Білий амур

2980

4210

5820

Товстолобик білий

3030

3970

4980

Тиляпії

1120

3100

5550

Коропові

2410

3330

4320

Катля

600

2530

3640

Товстолобик строкатий

1440

2520

3450

Роху

730

1130

2620

Сом кларієвий

50

340

1420

Лосось атлантичний

890

1430

2840

Ханос

430

750

1270

Інші види

7120

14440

23590

Всього:

20800

37750

59500

Ракообразні

Креветки

1000

3000

7100

Раки

600

2200

Краби

200

1500

1900

Інші види

500

400

800

Всього:

1700

5500

12000

Молюски

Устриці

3500

4100

6500

Гребешки

710

920

1830

Мідії

740

1100

1620

Інші види

4850

7680

7850

Всього:

9800

13800

17800

Інші в.б.р.

550

620

700

Водорості

10500

20100

37000

Разом в.б.р. і водорості:

43350

77770

127000

Дивлячись на показники розвитку світової аквакультури розумієшь, що Україна в останні роки лише деградує… Ім’я головного “злодія” рибного господарства України – держава в особах її керівників, які розвитком галузі не займаються. На меті лише власне збагачення за будь яку ціну… Може якось Перемога у війні з ордами рф якось сприятиме наведенню ладу в галузі рибного господарства?

Мегалодон

Ветеран галузі рибного господарства

Схожий пост

Рыбный промысел Франции

Створено - 21.06.2019 0
Рыбный промысел Франции Франция находится на 30-м месте в мире по объёмам производства рыбопродукции. Улов рыбы во Франции составляет 850…

Продукція морського та океанічного промислового рибальства (по матеріалах ФАО 2022 р.)

Створено - 06.02.2023 0
Продукція морського та океанічного промислового рибальства (по матеріалах ФАО 2022 р.) Об’єм світового промислового рибальства (за винятком водоростей) у 2022 р. склав 75,1 млн тонн,…